Innan Unilabs började använda EcoOnlines kemikalieregister, Eco Archive, krävdes mycket regelbundet arbete för att hålla säkerhetsdatabladen uppdaterade till de senaste versionerna. Att utföra riskbedömningar på kemikalierna var en stor utmaning för oss. Det var också svårt att få en helhetssyn över kemikaliehanteringen.

Lokala miljöombud sköter idag all registrering, riskbedömning och införande/ändring av säkerhetsdatablad för den egna enheten. De säkerställer rätt information, på rätt plats vid rätt tillfälle. Exponeringsregistret i Eco Archive används för att hantera de kemikalier som kräver personregistrering vid exponering. Resultaten av riskbedömningarna ligger till grund för att fastställa säker användning av kemikalierna vi hanterar.

 

Jeanette Norberg
Kemiingenjör
Unilabs AB
Telefon: 0708 – 14 50 06
E-postadress: jeanette.norberg@unilabs.com
www.unilabs.se