Tips och tricks

Vi vill hjälpa dig att skapa en tryggare arbetsmiljö. Av den anledningen har vi skapat nedladdningsbara guider för att förenkla ditt arbete med HMS, kemikaliehantering och kemikaliedokumentation.

Vill du se alla guider utan att fylla i din email kan du skapa ett konto på vår plattform, det är kostnadsfritt och går snabbt.

Din ultimata guide till hantering av säkerhetsdatablad

Med den här guiden vill vi hjälpa dig att förbättra hanteringen av kemikalier och säkerhetsdatablad inom din organisation.

Läs mer

Fysisk belastning som riskfaktor

Arbetsställningar där man frekvent och under lång tid arbetar med böjd eller vriden bål, händerna över axelhöjd eller under knähöjd riskerar att försämra arbetstagarnas hälsa.

Läs mer

ABCD i arbetsmiljöarbete

För att få en säker arbetsplats måste man ha en arbetsmiljöstrategi. Man behöver också definiera ansvarsområden och komma överens om arbetsmetoder och övervaka genomförandet på ett systematiskt sätt...

Läs mer

8 steg för en säkrare arbetsplats

Ladda ner en enkel 8-stegs guide för en säkrare arbetsplats som hjälper dig att komma igång.

Läs mer

PSU – Personlig skyddsutrustning

Ladda ner vår guide för en bra överblick över de viktigaste typerna av Personlig Skyddsutrustning.

Läs mer

Riskbedömning mot spridning av coronavirus

Ladda ner en enkel 3-stegsguide för att komma igång. Förhindra spridning av coronavirus genom att göra en riskbedömning på din arbetsplats.

Läs mer

Testa dig: Hur medveten är du om riskerna på din arbetsplats?

Hälsa och säkerhet är ett stort område att övervaka. En sak som vi vet med säkerhet är att det finns många risker som lurar i arbetsmiljön på arbetsplatserna.

Läs mer

Stöd i substitutionsarbetet

I guiden får du stöd i substitutionsarbetet. Du får hjälp med att ligga steget före när det gäller val av kemikalier. Genom att arbeta systematiskt med att fasa ut särskilt farliga ämnen ser man till att både skydda sina anställda, kunder och miljön...

Läs mer

Tips för en säker kemikaliehantering

Ladda ner guiden och få tips kring grundregler, förvaring, märkning, hantering av kemikalier och personlig hygien.

Läs mer

Få ordning på kemikalierna

Ladda ner guiden för fyra steg till översikt och kontroll.

Läs mer

25 steg till en säkrare arbetsplats – kontor

Här samlar vi 25 steg som hjälper dig att minska risken för skada hos kontorspersonal.

Läs mer

Utfasning och substitution

Ladda ner guiden som är baserad på Kemikalieinspektionens 7 stegs-modell genom att fylla i formuläret.

Läs mer

Så lyckas du med ditt kemikalieregister

Vi har skapat en guide med fem enkla steg på hur du lyckas med ditt kemikalieregister!

Läs mer

Ansvar enligt Miljöbalken och Arbetsmiljölagen

Vet du vilka krav ställs och vad innebär kraven för din verksamhet? Ladda ner vår guide.

Läs mer

Arkivering av kemikalieinformation

Ladda ner guiden som hjälper dig både med lagstiftning och lite tips kring arkivering av kemikaliedokumentation.

Läs mer

Kort om HMS

HMS står för hälsa, miljö och säkerhet. Det omfattar allt från samarbetsproblem, stress, sjukdom, föroreningsrisk till hantering av farliga maskiner och kemikalier. Lär dig mer om vad tillbud innebär och få tips på hur du och dina kollegor kan arbeta förebyggande.

Läs mer

CLP-poster

Ladda ner vår CLP-poster och ge dina anställda en överblick över faropiktogrammen.

Läs mer

Riskbedömning av kemikalier – detta bör du veta

Ladda ner guiden för att lära dig med om riskbedömningar av kemikalier

Läs mer

10 vanliga ämnen som kan vara farligare än du tror

Ladda ner en enkel guide om 10 farliga ämnen som används på många arbetsplatser

Läs mer

Enkel riskbedömning i fem steg

Ladda ner en guide med hur du gör en riskbedömning i fem steg

Läs mer

Så läser du ett säkerhetsdatablad

Ladda ner en enkel översikt över hur du snabbt hittar den viktigaste informationen i ett säkerhetsdatablad.

Läs mer

Så hanterar du ett exponeringsscenario

Ladda ner en gratis guide om vad du ska göra när du får ett säkerhetsdatablad som åtföljs av ett exponeringsscenario.

Läs mer