Tillverkare

En tillverkare är en fysisk eller en juridisk person som tillverkar ett ämne inom EU. Definitionen av en tillverkare i REACH omfattar alltså inte företag som tillverkar blandningar. En tillverkare av en blandning anses som regel vara en nedströmsanvändare eller i vissa fall importör.

Tillverkare är enligt REACH bland annat skyldiga att:

  • Registrera de ämnen som de tillverkar
  • Skapa och förse sina kunder med säkerhetsdatablad
  • Se till att informationen i säkerhetsdatabladen och annan information till kunderna uppdateras
  • Anmäla ämnet till klassificerings- och märkningsregistret

Läs om hur publiceringslösningen,Publisher hjälper dig med distributionen av information och underhåll av säkerhetsdatablad.