Systematiskt arbetsmiljöarbete

Systematiskt arbetsmiljöarbete AFS 2001:01

I reglerna om systematiskt arbetsmiljöarbete ges grunderna för hur arbetsgivare och arbetstagare ska samverka. Det gäller att undersöka, åtgärda, riskbedöma och följa upp verksamheten så att ingen skadas eller blir sjuk för att uppnå en god arbetsmiljö.

Här hittar du Systematiskt arbetsmiljöarbete AFS 2001:01