Tillverkare, importörer, distributörer och användare av ämnen och kemikalier påverkas alla av REACH. I praktiken innebär detta att alla företag är skyldiga att identifiera och riskbedöma alla kemikalier som kan utgöra fara för hälsa och miljön. Det är också ett krav att bedöma om produkter som innehåller farliga kemikalier kan ersättas med mindre skadliga alternativ. En substitutionsprocess måste dokumenteras på ett sätt som bör vara lättillgängligt för inspektion.

Baserat på många års erfarenhet och feedback från kunderna vet EcoOnline att substitutionsarbetet är komplicerat och tidskrävande. Med den största databasen för kemikalieinformation i Nordeuropa kan EcoOnline ge kunderna direkt tillgång till information de behöver för att jämföra och överväga potentiella alternativ.

Med hjälp av innovativ och unik teknik har EcoOnline utvecklat ett digitalt verktyg som jämför information om kemikalier och ger dig möjlighet att se rimliga ersättningar som är mindre skadliga för människor och miljö.

Förutom att det är ett viktigt verktyg för företag som måste följa lagstiftning, spelar substitution en viktig roll för alla företag som vill ta sitt ansvar att ge en hållbar framtid för de kommande generationerna

Så hjälper EcoOnlines substitutionsverktyg dig

  • Minimera användningen av farliga kemikalier i produkter och processer.
  • Byta ut eller fara ut skadliga kemikalier och bidra till med miljövänliga produkter.
  • Lagefterlevnad
  • Få en direkt översikt över produkter på restriktionslistor (lagstiftningslistor) och därmed påbörja en substitutionsprocess
  • Enkelt att jämföra produkters farlighet och därmed besluta om alternativet är rimligt
  • Bidra till innovation och hållbar produktion och konsumtion

Fem fördelar med substitution

Kundreferens

”Jag tycker det är viktigt att arbeta med substitution och det är en del av vårt arbete i att sträva mot att minska påverkan på miljö och människa. I dagsläget har vi skrivit ut säkerhetsdatablad för att jämföra produkter och pratat med tillverkare. Att ha ett substitutionsverktyg i samma system som vår kemikalieförteckning skulle vara en bra förbättring.”

– Eva Bastmo, Hållbarhetsutvecklare, Eskilstuna Strängnäs Energi och Miljö AB