Substitution

Substitution av kemikalier innebär att man ersätter farliga kemikalier med mindre farliga eller ofarliga kemikalier. I Miljöbalken finns det krav på att organisationer, företag och myndigheter som använder kemikalier ska arbeta aktivt med produktval och substitution av farliga kemikalier.

Farliga kemikalier bör inte användas om det är möjligt att ersätta farliga kemikalier till sådana som mindre farliga eller ofarliga för arbetstagarna. Även i de fall där fullständig information om riskerna saknas, bör verksamheter arbeta med substitution enligt den så kallade försiktighetsprincipen. Det är särskilt lämpligt att ersätta farliga kemikalier som medför risk för cancer, skador på arvsmassan, reproduktionsskador och allergier.

Substitution eller ersättning av farliga kemikalier är bra både för medarbetare, som löper mindre risk i arbete med mindre farliga kemikalier, och för verksamheter som kan spara pengar genom att begränsa antalet leverantörer.

I vår internetbaserade kemikalieförteckning, Chemical Manager kan du utföra substitution och ersätta farliga kemikalier baserat på genomförda riskbedömningar. Med tillgång till vår stora databas med kemikalieinformation får du bra sökmöjligheter för substitution av farliga kemikalier.