SDB

SDB används ofta som en förkortning för säkerhetsdatablad.

SDB är en förkortning av ordet säkerhetsdatablad.

Se säkerhetsdatablad för mer information.