EcoOnline samarbetar med flera duktiga konsulter, företagshälsotjänster och agenter som ger våra kunder god hjälp och stöd i det systematiska arbetsmiljöarbetet (SAM).

Vi arbetar kontinuerligt med att utveckla de bästa och mest effektiva tjänsterna för att du ska kunna lösa dina specifika behov. Därför samarbetar vi med några av de främsta inom vårt område i Norden och Europa.

Våra partners bidrar till att vi kan erbjuda fler och bättre tjänster inom bland annat kemikalierådgivning, dokumentation, kvalitetssäkring, branschanpassning, innehåll och teknologiutveckling.

Tillsammans levererar vi kompletta lösningar som är anpassade för dig och dina behov.

Teknologisk Lab AB är ett dotterbolag till Kiwa Teknologisk Institutt AS i Norge. Vi utarbetar säkerhetsdatablad på många språk enligt CLP och REACH i EcoOnlines system. Rådgivning inom kemikaliehantering och lagstiftning, kurser, anmälningar till produktregistret, kemikalieförteckningar m. m.

Läs mer

AFRYs specialister inom Chemical Compliance erbjuder hjälp med tolkning och implementering av regelverk för kemiska produkter. Som en del i det arbetet upprättar och reviderar vi säkerhetsdatablad i EcoOnline Publisher enligt Reach och CLP. Vi kan också hjälpa till med klassificering och märkning av kemiska produkter, rådgivning inom kemikalielagstiftning, hantering av farligt gods och med att skapa strukturer och rutiner för att säkerställa lagefterlevnad inom området.

 

Vi gör också uppdrag gällande kemiska arbetsmiljörisker där vi kan hjälpa till att bygga upp kemikalieförteckningar och göra riskbedömningar för kemiska produkter och införa rutiner för säker kemikaliehantering.

Läs mer

MM-Support har lång erfarenhet av hälso- och miljörelaterade frågor inom näringslivet och hjälper bland annat leverantörer att upprätta säkerhetsdatablad, skapa förteckningar över hälsofarliga ämnen, göra riskbedömningar av produkternas hälso- och miljöpåverkan under produktens olika faser i livscykeln.

Läs mer

Goodpoint är ett av Sveriges ledande konsultbolag inom hållbar utveckling och erbjuder tjänster inom bl. a områdena kemikalier, verksamhetsstyrning, socialt ansvar och inköp och upphandling. Konsulterna inom tjänsteområdet Kemi och Miljö har tillsammans över 30 års expertis inom områdena toxikologi, kemi, biologi och kemikalielagstiftning. Vi hjälper små och stora organisationer att uppfylla både lagkrav och kundkrav inom kemikalieområdet, t ex framtagning av SDB i Eco Publisher, utföra riskbedömningar, Reach-registreringar, ställa kemikaliekrav på olika material och varugrupper samt stöd vid registreringar i BASTA och Byggvarubedömningen.

Läs mer

SFVF är en branschförening för Sveriges fordonsverkstäder för att skapa bästa affärsförutsättningarna för verkstäder inom plåt, lack, service och reparationer. 2100 fria och auktoriserade verkstäder är medlemmar hos SFVF. Verksamhetens storlek spelar ingen roll för att bli medlem men det krävs att de tillämpar Verkstadens reparationsvillkor som SFVF tagit fram tillsammans med Konsumentverket. SFVF bevakar, informerar och är med och påverkar regler, lagar och övergripande beslut i branschen för att förbättra villkoren både för bilägare och för verkstäder.

Läs mer

För att få hjälp från någon av våra partners, kontakta oss så hänvisar dig rätt!

Konsulterna
Att möta krav från myndigheter och regelverk kan vara utmanande och resurskrävande. Vår främsta uppgift är att utveckla de bästa och mest effektiva applikationerna och tjänsterna för dokumentation av kemikalier.

Vi samarbetar därför med flera ledande leverantörer av konsulttjänster i Norden och Europa. Konsulterna använder våra system och eftersom dessa är 100% webbaserade kan de arbeta direkt i samma lösning som du gör, oavsett geografisk placering.

Det ger ökad effektivitet, flexibilitet och sänkta kostnader. Tillsammans säkerställer vi att du kan täcka alla dina behov.
Teknologi och system
Olika branscher och verksamheter har olika behov. Teknologi, system och regelverk förändras kontinuerligt vilket skapar nya möjligheter och behov.

Våra system är webbaserade (“Moln”, “SaaS”) och kan enkelt integreras med andra system. För att tillmötesgå våra kunders krav på funktionalitet och prestanda samarbetar vi med verksamheter som levererar lösningar och innehåll inom följande områden