En bra arbetsmiljö ger många vinster

Safety Manager är ett användarvänligt och flexibelt verktyg som ger dig stöd i det systematiska arbetsmiljöarbetet.

Skapa en säkrare arbetsplats med hjälp av digitala checklistor för exempelvis skyddsronder, riskbedömningar samt rapportering av händelser och arbetsolyckor.

Skräddarsy dina egna checklistor eller använd de som EcoOnlines erfarna arbetsmiljöexperter har tagit fram.

Skräddarsy
Anpassa systemet utifrån dina behov
Samarbeta
Fördela ansvar, samarbeta och säkerställ genomförande av åtgärder
Enkelt
Använd dina befintliga mallar för riskhantering, rapportering och händelser

Varför Safety Manager?

Vi vet, med erfarenhet från många olika branscher, att enkelhet är det som krävs för att bygga en varaktig och hållbar säkerhetskultur i en verksamhet.

Det är därför Safety Manager har smarta och flexibla funktioner som effektiviserar och underlättar både implementering, hantering och uppföljning av arbetsmiljöåtgärder.

Safety Manager är den enklaste vägen till en säkrare arbetsplats.

 

Vad är det du får?

En molnbaserad HMS-plattform som kan anpassas till dina behov.

Funktioner tillgängliga i Safety Manager

Modul för att rapportera, undersöka och hantera händelser Arbetsflöden säkerställer att ansvariga hanterar tillbud och identifierar åtgärder. Använd färdiga mallar eller skapa egna utifrån era behov.

Modul för att rapportera, undersöka och hantera olyckor. Arbetsflöden säkerställer att ansvariga hanterar olyckor och identifierar åtgärder. Använd färdiga mallar eller skapa egna utifrån era behov.

Arbetsgivaren har ansvar för att regelbundet undersöka arbetsplatsen och bedöma riskerna. Med Safety Manager får ni full koll på era risker. Arbetsflöden säkerställer att risker undersöks, bedöms och åtgärdas. Använd färdiga riskbedömningsmallar eller skapa egna utifrån era behov.

Modul för att planera, genomföra och följa upp revisioner, inspektioner och skyddsronder. Till din hjälp har du tillgång till färdiga checklistor. Du kan också anpassa checklistor utifrån era behov.

Med denna modul ser du helt enkelt till att åtgärder blir genomförda av rätt person och inom rätt tid, samtidigt som du får överblick och spårbarhet över verksamhetens samtliga åtgärder.

En tilläggsmodul för att enkelt skapa checklistor, mallar och formulär utifrån era specifika behov. En smart ”drag and drop” funktion gör arbetet enkelt och effektivt.

En modul som genererar de rapporter som du behöver i ditt arbetsmiljöarbete. Du kan också anpassa rapporterna utifrån era behov.

Denna modul är utformad så att du kan skapa, samordna och kartlägga kurser och utbildningsevenemang i din organisation. Du kan kategorisera kurser och skapa dina egna utbildningsmetoder för en verkligt skräddarsydd upplevelse. Spåra dessa utbildningar i din personliga agenda och meddela dina anställda så att de aldrig missar ett evenemang.

Administrera och dela alla dina HSEQ-relaterade dokument i dokumentmodulen. Säkerställer att dokumenten alltid är uppdaterade och lättillgängliga från en plats. Se, skapa och ladda upp nya dokument som exempelvis handlingsplaner för säkerhet och hälsa, arbetsinstruktioner och säkerhetsregler.