Ladda ner guiden gratis

Ladda ner en gratis guide om vad du ska göra när du får ett säkerhetsdatablad som åtföljs av ett exponeringsscenario.

När du får ett säkerhetsdatablad som innehåller ett REACH-registreringsnummer och exponeringsscenario betyder det att din verksamhet har ålagts nya arbetsuppgifter. Vet du vilka dessa är och inte minst uppfyller ni dessa?

Ladda ner en steg för steg-guide om vad du ska göra när du fått ett exponeringsscenario.