Riskbedömning

Riskbedömning är en grundlig genomgång av vad som kan orsaka skador eller sjukdomar på din arbetsplats så att du kan bedöma om du har vidtagit tillräckliga försiktighetsåtgärder eller om du ska göra mer för att förebygga att något händer.
Genom riskbedömning ska verksamheter påvisa och dokumentera mängden och användningen av kemikalier och bedöma alla risker för hälsa och säkerhet i samband med dessa. Med hjälp av riskbedömning och åtgärder kan man enklare iaktta försiktighet vid hantering av kemikalier.
Med kemikalieförteckningen Chemical Manager kan du enkelt och effektivt genomföra riskbedömningar. Lär mer om riskbedömning i Arbetsmiljöverkets AFS 2011:19 kemiska arbetsmiljörisker.