Onlineutbildningar

Riskbedömning i Chemical Manager

CM-COSHH-Risk-Assessment-Hero-Mockup_900x650_2021

Sammanfattning

Datum: 8.06.2021
Tid: 13.00-15.00 CET 

Den här utbildningen ger dig en förståelse för hur du riskbedömer dina kemiska produkter och andra kemiska riskkällor. Efter utbildningen har du mer kunskap om varför man ska riskbedöma och hur Chemical Manager kan hjälpa dig i ert arbete med att riskbedöma. Utbildningen inleds med en presentation om riskbedömningar med utgångspunkt i arbetsmiljölagen och miljöbalken för att sedan övergå till en visning av hur man kan ta hjälp av Chemical Manager i sina riskbedömningar.

Efter webbutbildningen kommer du att veta:

  • Varför, vad och hur ofta du ska riskbedöma
  • Vad som påverkar riskerna vid hantering av kemiska produkter
  • Hur du kan ta hjälp av Chemical Manager för att riskbedöma
  • Hur du arbetar med riskminskande åtgärder i Chemical Manager


Pris för deltagande i utbildning är: 1995 sek. Just nu har vi ett erbjudande, om du skriver upp dig på båda kurserna som tar plats den 8/6 så får du 500kr avdrag. 

Boka din plats idag!

Anmälan är bindande. Avanmälan kan göras fram till en vecka innan utbildningstillfället.

Vår talare

Helena Persson - Product Specialist, EcoOnline 

Helena är produktspecialist och utbildare på EcoOnline och har tidigare jobbat som Support & Training Consultant hos oss. Med sin tidigare erfarenhet från supporten är hon van vid att få frågor om EcoOnlines olika system och hur man riskbedömer i Chemical Manager.

Kontakta oss för frågor om utbildningen här