Verksamma i över 80 branscher

Företag i alla typer av branscher använder EcoOnline. Våra system bidrar till en lyckad säkerhetskultur, detta för att de är utformade efter hur dina anställda faktiskt arbetar. Nedan följer några utvalda referenser från olika branscher.

Industri

Vi har flera industriföretag som kunder, allt från mindre entreprenörer till större internationella industriföretag. Oavsett storlek är hanteringen av kemikalier och uppdateringen av olika bestämmelser på detta område kritisk. Med EcoOnlines system blir arbetet betydligt enklare.

Mat och Dryck

Mat- och dryckesindustrin är en av de mest reglerade sektorerna. Att skydda människors hälsa och miljön från farliga kemikalier bör vara en prioritet. Därför har fler än 500 kunder valt våra lösningar för att säkerställa att verksamheten uppfyller lagkrav samt att skydda sitt eget varumärke och de anställda.

Hälsa och sjukvård

Hälsovårdssektorn är en stor användare av kemikalier, många är farliga och riskerar exponering för vårdpersonal, patienter, allmänheten och miljön. Enligt bestämmelserna måste alla arbetstagare informeras om alla farliga kemikalier som används i arbetsmiljön. Hantering av tusentals säkerhetsdatablad och riskbedömning kan vara en enorm börda för sjukvårdspersonal – därför har över 100 kunder redan insett vikten av att använda ett system som säkerställer datan och effektiviserar arbetet med kemikaliesäkerhet.

 


Bilindustrin

Företag som arbetar inom bilindustrin använder ofta stora mängder kemikalier och blandningar av kemiska föreningar. Många av dessa kan vara mycket farliga för arbetstagarna. EcoOnline har över 700 kunder som är beroende av våra lösningar för att hålla anställda säkra och följa lagen.

El- och vattenförsörjning

En bransch med många restriktioner för säkerhet, både för anställda och miljön i allmänhet. Den gemensamma nämnaren för dessa företag är att de är spridda över stora områden. Detta ställer extra stora krav på ett flexibelt och tillgängligt system, vilket kan ge samma information oavsett tid och plats. Vår kundportfölj har redan över 100 kraftbolag.

Grossist- och detaljhandel

Ett företag som säljer färdiga varor till kunder måste se till att alla krav på leverans av en produkt omfattas. Dessa krav inkluderar allt från att hålla koll på inköpsordrar till att skicka säkerhetsdatablad med kundordrar. Över 600 företag inom branschen har redan upptäckt att EcoOnline löser allt detta, vilket gör det möjligt att följa lagen på ett enkelt och effektivt sätt.