Kemikalieinformation direkt i din mobil/surfplatta

Gör det enkelt och se till att alla medarbetare, inhyrd personal, städfirmor och räddningspersonal alltid har den senaste kemikalieinformationen nära till hands.

Information är som mest kraftfull när den är lättillgänglig. Smartphones, som redan finns i var mans hand, är ett bra verktyg för att förenkla tillgången till er kemikaliedokumentation. Använd Chemical Manager appen eller din inbyggda mobilkamera för att skanna QR-koder och få direkt och snabb tillgång till viktig kemikalieinformation.

Skriv ut och placera QR-koden på tex ett skåp eller i ett fordon. Ger en bra översikt om vilka kemikalier som hanteras och förvaras på den platsen. Detta ger dig direkt tillgång till riskbedömningar, säkerhetsdatablad, skyddsblad och säkerhetsinstruktioner.

QR-koden innehåller mycket information på liten yta. QR-koden är alltid densamma även om kemikalieinformationen ändras. Du behöver alltså aldrig skapa eller skriva ut en ny QR-kod vid ändringar i kemikalieförteckningen eller när säkerhetsdatablad uppdateras.

Viktiga funktioner:

  • Möjlighet att koppla till produkter eller platser
  • QR-koderna i form av etiketter kan placeras var som helst, t.ex. på ett skåp, produktförpackning eller i ett fordon
  • Omedelbar tillgång till viktig kemikalieinformation
  • Enkel att använda

 

Add-on to:  Chemical Manager