Gör dina kunder nöjda samtidigt som du enkelt följer lagstiftningen

Publisher är ett användarvänligt flerspråkigt verktyg som används för att skapa, översätta, uppdatera och distribuera säkerhetsdatablad (SDB) direkt till dina kunder. Med Publisher kan du snabbt och enkelt följa nationell och internationell lagstiftning, så som Reach och CLP.

Säkerhetsdatablad som är utarbetade i Publisher kan användas för att generera annan dokumentation som skyddsblad och etiketter. Du har tillgång till komplett versionshistorik för att uppfylla arkiveringskrav.

Uppdateringar
Täcker hela leverantörskedjan
Flexibelt
Anpassas till ditt arbetssätt
Användarvänligt
Enkelt att implementera och använda

Varför Publisher?

Vår lösning är baserad på erfarenhet från flertalet branscher. Med den erfarenheten vet vi att enkelhet är det som krävs för att kunna arbeta säkert enligt gällande lagkrav. Det är därför Publisher möjliggör att du snabbt och enkelt kan utforma säkerhetsdatablad med hjälp av standardiserade mallar, med möjlighet att automatiskt översätta dem upp till 29 språk/marknader.

Vår distributionslösning ser till att din kund automatiskt får uppdaterade säkerhetsdatablad. Säljer du dina produkter via en webbshop kan kunden enkelt ladda ner säkerhetsdatablad direkt från er webb.

Med Publisher blir dina säkerhetsdatablad också automatiskt tillgängliga i EcoOnlines databas där det dagligen görs hundratals sökningar, med andra ord blir det en viktig marknadsföringsplats för dina produkter.

Genom publicering av säkerhetsdatablad i EcoOnlines databas, vilken är Nordens största, får alla dina kunder i hela leverantörskedjan automatiska SDB-uppdateringar.

Behöver du experthjälp? Med Publisher kan du låta en konsult göra jobbet åt dig, samtidigt som du behåller full kontroll över dina säkerhetsdatablad.

Enkel att implementera och använda. Publisher ger dig den mest användarvänliga lösningen, omedelbart och på lång sikt.

Vad är det du får?

Ett webbaserat verktyg för att skapa och distribuera säkerhetsdatablad till dina kunder. Välj tilläggsmoduler för att skräddarsy ditt system, inklusive översättning till 29 språk/marknader.

Funktioner tillgängliga i Publisher

Skapa säkerhetsdatablad och annan kemikaliedokumentation snabbt och enkelt med hjälp av färdiga mallar.

Automatiserar utskicken av säkerhetsdatablad till dina kunder. Du väljer själv när och hur ofta de ska skickas ut. Utskickshistoriken sparas i systemet, en trygg funktion att ha vid en inspektion från myndigheterna. Integreras med ditt ordersystem.

Gör det enkelt för din kund att ladda ner säkerhetsdatablad via er webbshop. Alltid uppdaterade säkerhetsdatablad i webbshopen utan manuellt underhåll – tryggt, smidigt och tidsbesparande. Finns även möjlighet att visa faroinformation från etiketten, ett lagkrav om produkten klassificeras som farlig.

Läs mer

Gör det enkelt för din kund att söka och ladda ner säkerhetsdatablad via er webbplats. Alltid uppdaterade säkerhetsdatablad på er webb utan manuellt underhåll – tryggt, smidigt och tidsbesparande. En värdefull service till era kunder.

Skapa flexibla rapporter och få full kontroll på dina produkter. Du kan till exempel ta ut rapporter som visar klassificeringen hos dina produkter, vilka ämnen som ingår i de olika produkterna och vilka produkter som är farligt gods.

Använd Publisher ihop med ett fras- och ämnesbibliotek för effektiv sammanställning och översättning av dina säkerhetsdatablad.