Ordlista

I arbetet med att hantera och dokumentera kemikalier ingår ett antal begrepp som kan vara svåra att förstå. I ordlistan nedan finner du en kort förklaring av de mest använda begreppen som finns i vår bransch, t.ex. säkerhetsdatablad. Om du vill veta mer om hur begreppen nedan hanteras i praktiken är du välkommen på kurs eller seminarium hos oss.

Arbetsmiljöföreskrifter

Läs mer

Arbetsmiljölagen

Läs mer

CLP: Klassificering, märkning och förpackning

Läs mer

Datablad eller SDS / SDB

Läs mer

Distributör

Läs mer

Exponeringsregister

Läs mer

GTIN-nummer

Läs mer

Hygieniska gränsvärden

Läs mer

Importör

Läs mer

Kemikalieförteckning

Läs mer

Kemikalier

Läs mer

Kemikalieregister

Läs mer

Kemiska arbetsmiljörisker

Läs mer

Leverantör

Läs mer

Miljöbalken

Läs mer

Nedströmsanvändare

Läs mer

Reach: EU:s kemikalielagstiftning

Läs mer

Riskbedömning

Läs mer

Säkerhetsdatablad

Läs mer

SDB

Läs mer

Skyddsblad och skyddsinformation

Läs mer

Substitution

Läs mer

Systematiskt arbetsmiljöarbete

Läs mer

Tillverkare

Läs mer