Stora säkerhetsbrister men det finns arbetsverktyg för att göra arbetet säkrare

Förra veckan besökte myndigheter ett hundratal byggarbetsplatser i Sverige. 4 av 10 arbetsplatser hade så allvarliga säkerhetsbrister att de fick arbetsförbud.

Alla ska kunna komma hem friska och krya när dagen är slut. Våra insatser har visat att det finns en risk att alla inte gör det.

Nu måste byggarbetsplatser förbättra sin säkerhet

Förra veckan genomförde åtta myndigheter en kontrollinsats mot byggsektorn i Sverige. 4 av 10 företag kommer få krav på att åtgärda arbetsmiljöbrister. Inom byggsektorn är bl.a. farliga byggställningar några av de vanligaste bristerna. 

– Företag ska konkurrera på lika villkor och ingen ska bli sjuk, skadas eller dö av jobbet. Våra kontroller handlar också om att värna vår gemensamma välfärd och de företag som vill agera seriöst. Det är oroväckande att dessa företag ska behöva tävla mot de här företagen som på ett eller annat sätt inte följer reglerna, säger Arne Alfredsson, tillförordnad chef för avdelningen för myndighetsgemensam kontroll på Arbetsmiljöverket.

Brister

Några av de brister som återkom på många arbetsplatser är fallskyddsutrustning som saknas eller inte tillräcklig, osäkra ställningar, ställningsplan och utbildningsbevis som saknas. Då underleverantörer finns i fler led faller ibland ansvaret på byggarbetsplatsen mellan stolarna.

Några resultat från kontrollinsatsen:

  • Drygt 4 av 10 företag kommer att få krav på att åtgärda arbetsmiljöbrister.
  • Nästan 4 av 10 företag riskerar att få betala sanktionsavgifter.
  • En fjärdedel av företagen fick omedelbart förbud på grund av allvarliga arbetsmiljöbrister.
  • Ungefär hälften av företagen riskerar att få kontrollavgifter för bland annat brister i personalliggare.
  • Närmare ett 30-tal personer arbetade illegalt på de kontrollerade arbetsplatserna.

­­– Vi kontrollerar att personerna på byggena har rätt att vistas och arbeta i Sverige. Vi lagför de arbetsgivare som anställer illegal arbetskraft eller på annat sätt ägnar sig åt brottslighet i arbetslivet, säger Johan Winberg, poliskommissarie på Polismyndigheten.

Kontrollresultaten kan leda till vidare utredningar hos de andra myndigheterna som deltar i kontrollsamarbetet.

– Vi kan konstatera att andelen företag som får kontrollavgifter är hög vilket visar att det finns ett stort behov av den här typen av myndighetsgemensamma kontroller, säger Conny Svensson, kontrollsamordnare på Skatteverket.

Fakta om regeringsuppdraget

De åtta myndigheter som ingår i de regeringsuppdraget om myndighetsgemensamma kontroller: Arbetsförmedlingen, Arbetsmiljöverket, Ekobrottsmyndigheten, Försäkringskassan, Jämställdhetsmyndigheten, Migrationsverket, Polismyndigheten och Skatteverket.

Källa: Arbetsmiljöverket

Safety Manager är ett arbetsverktyg som gör det enklare att skapa en säker arbetsplats. Anställda kan t.ex. rapportera olyckor, tillbud och riskobservationer direkt i telefonen samt ta kort och skicka med i avvikelserna.