Ladda ner produktblad

Låt oss presentera Safety Manager!

Safety Manager hjälper dig att skapa en hållbar säkerhetskultur. Det är ett användarvänligt och flexibelt verktyg som effektiviserar och underlättar implementering, hantering och uppföljning av arbetsmiljöåtgärder.

Vad kan du göra med Safety Manager?

  • Få full koll på era risker
  • Planera, genomför och följ upp revisioner, inspektioner och skyddsronder
  • Rapportera, undersök och hantera tillbud och olyckor
  • Se till att åtgärder blir genomförda av rätt person och inom rätt tid. Få samtidigt överblick och spårbarhet över verksamhetens samtliga åtgärder
  • Skapa checklistor, mallar och formulär utifrån era specifika behov. En smart ”drag and drop” funktion gör arbetet enkelt och effektivt
  • Få fram rapporter som du behöver i ditt arbetsmiljöarbete. Du kan även anpassa rapporterna utifrån era behov