Säkrare
Enklaste vägen till en säker arbetsplats
Marknadsledande
Skyddar anställda i över 5500 organisationer
Följ lagen
Bygger på beprövad erfarenhet och expertis inom säkerhet och lagstiftning

EcoOnline är ett mjukvaruföretag som är specialiserat på att utveckla system för att göra arbetsplatser säkrare och kemikaliehantering enklare. Vårt huvudkontor finns i Norge och vi har verksamhet i hela EU-regionen.

En säkrare arbetsplats - överraskande enkelt

Vi hjälper företag att få kontroll och följa lagen – enkelt och kostnadseffektivt. Företaget grundades 2000 och har för närvarande över 5 500 kunder och 200 anställda i Storbritannien, Irland, Norge, Sverige, Danmark och Finland.

Vårt företags enkla kärnidé: När säkerhet på arbetsplatsen är så enkel blir det en naturlig vana. En vana som växer sig starkare år efter år. Så, ju lättare och smidigare vi kan göra det för medarbetare att förstå och följa de säkerhetsrutiner som finns på arbetsplatsen, desto säkrare blir arbetsmiljön. Därför är EcoOnlines system heltäckande, men ändå lätt att använda.

"Protecting people and environment"

EcoOnline’s vision is to be the preferred supplier of HSE software, delivering sustainable results for our customers and the environment.

We help our customers safe, sustainable, efficient and attractive workplaces, through user-friendly SaaS tools.

By being close to our customers, partners and authorities, we create future solutions for safe and sustainable jobs.

We help each other deliver an optimal customer experience by operating with integrity, respect and ambition. We’re playful and open-minded along the way.

Bygger på bevisad erfarenhet

Vi har utvecklat alla våra system utifrån vår expertis inom kemikaliehantering och arbetsmiljö. Våra system hjälper därför kunder i hela Europa att följa EU:s förordningar, nationella lagstiftningar och inte minst kundens egna ambitioner för en säkrare arbetsplats. Med våra system som skyddar medarbetare i mer än 5 500 organisationer runt om i Europa, gör oss marknadsledande inom digital kemikaliehantering i Norden.

Engagerade i FN:s globala mål för hållbar utveckling

En av grundprinciperna för vårt företag är att vi är fast beslutna att leverera på flera av FN: s hållbara utvecklingsmål:

  • Mål 3 och 8: ”Hälsa och välbefinnande” och ”Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt”, baserat på antalet kunder vi har och deras anställda.
  • Mål 12: ”Hållbar konsumtion och produktion”, baserat på hur våra system kan hjälpa verksamheter att ersätta farliga ämnen med miljövänligare alternativ.

Läs mer om våra mål och värderingar