EcoOnlines webbinarium om substitution

Fasa ut farliga kemikalier: det är innebörden av webbinariet som EcoOnline har torsdag den 30 maj, kl. 13-13:45 med temat: Substitution med exempel från verkligheten.

Ett kostnadsfritt webbinarium som sker tillsammans med Substitutionscentrum vid forskningsinstitutet RISE

- Att arbeta med att substituera sina kemikalier är ständigt aktuellt, för att uppfylla lagkrav som exempelvis REACH. Samtidigt ser vi på EcoOnline att många verksamheter inte vet hur man konkret kan driva ett arbete eller starta ett projekt kring att ersätta farliga kemikalier, säger Emelie Apell, kemist på EcoOnline.
- Vi har fått mycket positiv feedback när vi haft dessa kostnadsfria 45-minuters webbinarier tidigare, att de ger deltagarna en grund att stå på för deras fortsatta diskussioner internt. Vårt mål är att bidra till arbetsplatser där miljö, hälsa och säkerhet är i fokus. I det här fallet handlar det specifikt om att sprida kunskap i hur man oavsett verksamhet kan minska sin användning av skadliga kemikalier.

Under webbinariet som sker tillsammans med RISEs expert, Anna Strid, får deltagarna veta hur man ska tänka när man ska börja sitt substitutionsarbete och med vilka produkter man bör börja med. Anna Strid arbetar vid Substitutionscentrum (vid RISE), som har till uppdrag att stötta företag och offentlig verksamhet i arbetat med att substituera farliga kemikalier.

Länk till anmälan >>

Kemikalier finns på nästan alla arbetsplatser, vilket innebär att tusentals människor utsätts för olika sorters kemikalier varje dag. Farliga kemikalier och avfall utgör ett allvarligt hot mot hälsa, miljö och säkerhet. Megatrender som ökad urbanisering och ekonomisk tillväxt leder till ökad användning av kemikalier, till år 2030 beräknas produktionen av kemikalier fördubblas. Läs mer om detta på vår hemsida där vi delar med oss kring substitutionsarbete i praktiken.Author Sandra Sköld

Sandra Sköld är marknadschef för EcoOnline i Sverige. Hon har över 20 års erfarenhet av marknadsföring och kommunikation inom internationella organisationer och många olika branscher. Alla artiklar är skrivna tillsammans med EcoOnlines produktspecialister, med kunskap inom arbetsmiljöfrågor, utbildning och kemikaliehantering.

Relevanta artiklar

| Arbetsmiljö
Utbilda i nya energivanor

I nuläget när anställda delvis jobbar hemifrån och delvis är på kontoret eller där alla är på kontoret alternativt ute...

| Arbetsmiljö
Årsredovisning 2021: Exponentiell tillväxt och produktförbättringar

2021 var ett år av betydande utveckling för EcoOnline genom expansion, investeringar, innovation,...