Se till att visselblåsaren förblir anonym

Se till att visselblåsaren förblir anonym

Det är viktigt för företag att få in rapporter om missförhållanden och oegentligheter men utmaningen är att visselblåsaren ska vara anonym. Och detta utan att det är krångligt administrativt.

Det är viktigt för företag att få in rapporter om missförhållanden och oegentligheter men utmaningen är att visselblåsaren ska vara anonym. Och detta utan att det är krångligt administrativt.

Ofta handlar det inte om att man får in endast ett meddelande eller rapport utan som arbetsgivare vill man fortsatt ha en dialog med visselblåsaren. Det kan handla om att komplettera med dokument eller bilder och detta måste fortsatt ske utan att röja visselblåsarens identitet.

-    Att se till att visselblåsaren förblir anonym är utgångspunkten i vår modul Whistleblowing samtidigt som den är enkel att använda som administratör. Det är en helt anonym tvåvägskommunikation där du som exempelvis arbetsgivare kan ställa frågor och fortsatt få svar – visselblåsaren kan följa ärendet på ett enkelt sätt både via mobil och dator, säger Sandra Sköld, marknadschef på EcoOnline. 

Nya lagen berör och måste införas på fler företag i år

Sedan tidigare har det varit krav på att ha ett visselblåsarsystem om man varit en offentlig arbetsgivare med minst 50 anställda eller ett privat företag med minst 250 anställda.

Från den 17 december i år gäller det även för privata företag med minst 50 anställda. 
-    Vår digitala lösning Whistlelower är mycket enkel att använda och ser till att du som arbetsgivare uppfyller skyldigheter enligt visselblåsarlagen och undviker påföljder. Att det tar kort tid att komma igång är också en stor fördel, berättar Sandra Sköld.

Här kan du läsa mer om vår användarvänliga Visselblåsarfunktion

Läs mer om visselblåsarlagen här: vad, vem och varför?

En annan populär artikel är: Därför ska du digitalisera din krisplan

Visselblåsarsystem


Author Sandra Sköld

Sandra Sköld är marknadschef för EcoOnline i Sverige. Hon har över 20 års erfarenhet av marknadsföring och kommunikation inom internationella organisationer och många olika branscher. Alla artiklar är skrivna tillsammans med EcoOnlines produktspecialister, med kunskap inom arbetsmiljöfrågor, utbildning och kemikaliehantering.

Relevanta artiklar

| Kemikaliesäkerhet
Ny undersökning: så säkra är Sveriges arbetsplatser

EcoOnline har genomfört en enkätundersökning tillsammans med insikts- och marknadsundersökningsföretaget Origo Group*. 

| Kemikaliesäkerhet
Nytt IT-stöd för kemikalieförteckning på ämnesnivå

Vi lanserar en ny rapportmall, Kemikalieförteckning på ämnesnivå, inom ramen för Reports & Analytics, kopplat till...

| Kemikaliesäkerhet
EcoOnline förvärvar Alcumus Software

EcoOnline, ett ledande europeiskt software-as-a-service (SaaS)-företag med lösningar inom hälsa, miljö och säkerhet...