EcoOnline har fått ett förnyat miljödiplom enligt kraven i Svensk Miljöbas.

Förnyat miljödiplom!


Vi på EcoOnline har fått ett förnyat miljödiplom som innebär ett godkänt miljöledningssystem enligt kraven i Svensk Miljöbas.

Miljöarbetet för en miljödiplomerad verksamhet innebär konkret att:

  • kartlägga verksamhetens miljöpåverkan,
  • planera och genomföra förbättringar,
  • utbilda personalen i grundläggande miljökunskap,
  • återkommande följa upp och förbättra miljöarbetet.


På EcoOnline innebär miljödiplomering ett aktivt ansvar att minska företagets miljöpåverkan och att verka för en hållbar miljö samt öka personalens kunskap om hållbarhet:
- Mina kollegor som arbetar med detta har omvandlat miljöpolicyn till ett konkret förhållningssätt i organisationen: allt från regelbundna utbildningar till tydlig information på intranät om hur vi kan minska vår miljöpåverkan på olika sätt.
- I tillägg till detta hjälper våra digitala tjänster dessutom företag och verksamheter att arbeta effektivt med sina egna miljöfrågor. Det innebär bland annat en plattform där kunder kan få kontroll över sin kemikaliehantering och mer aktivt ha fokus på kemikaliesäkerhet. Genom vår modul Miljörapportering får företag stöd att kunna kontrollera verksamhetens miljöpåverkan/miljöavtryck genom olika beräkningar, säger Sandra Sköld, marknadschef på EcoOnline.

Läs gärna mer här:
Modul för miljörapportering
EcoOnlines miljöpolicy inklusive miljödiplom


Author Sandra Sköld

Sandra Sköld är marknadschef för EcoOnline i Sverige. Hon har över 20 års erfarenhet av marknadsföring och kommunikation inom internationella organisationer och många olika branscher. Alla artiklar är skrivna tillsammans med EcoOnlines produktspecialister, med kunskap inom arbetsmiljöfrågor, utbildning och kemikaliehantering.

Relevanta artiklar

| Arbetsmiljö
Utbilda i nya energivanor

I nuläget när anställda delvis jobbar hemifrån och delvis är på kontoret eller där alla är på kontoret alternativt ute...

| Arbetsmiljö
Årsredovisning 2021: Exponentiell tillväxt och produktförbättringar

2021 var ett år av betydande utveckling för EcoOnline genom expansion, investeringar, innovation,...