Goldman Sachs investerar i EcoOnline

Nyheter

EcoOnline säkrar nytt kapital från Goldman Sachs Merchant Banking Division och Summa Equity för att förverkliga internationella ambitioner.

Säkerställer tillväxt på internationella marknader
Summa Equity och Goldman Sachs tecknade ett avtal den 18 februari 2020 om att säkra nytt kapital från Summa Equity Fund II och Goldman Sachs Merchant Banking Division. Summa Equity Fund II och Goldman Sachs Merchant Banking Division har båda förvärvat en ägarandel på 33% i EcoOnline genom att aktieägarna som inkluderar Summa Equity Fund I och Viking Venture har sålt delar av sina aktier. Både Summa Equity Fund I och Viking Venture kommer fortsatt vara aktieägare i företaget.

"Vi är glada att fortsätta samarbetet och vidare får tillgodogöra oss Summa Equitys expertis, samtidigt som Goldman Sachs kommer in som en ny nyckelaktieägare som kommer att ge ytterligare stöd till vår fortsatta tillväxt på befintliga och nya internationella marknader", säger Göran Lindö, CEO för EcoOnline Group.

"I vår nästa tillväxtfas är vi glada över att ha ett nytt, starkt, ansvarsfullt och ambitiöst team på ägarsidan och nytt kapital som hjälper oss att bygga vidare på vår vision och göra det möjligt att förverkliga vår ambition att vara en europeisk ledare inom säkert kemikaliearbete och HMS", tillägger Göran Lindö.

Tillväxt och hållbarhet
EcoOnline är ett ledande mjukvaruföretag inom HMS. Vi fokuserar på att minska den negativa påverkan kemikalier kan ha på människor och miljön samt förenklar för våra kunder att efterleva en komplex lagstiftning. EcoOnlines tjänster och produkter är i linje med FN:s hållbarhetsmål nr 3 ”God hälsa och välbefinnande”, mål 8 ”Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt” samt mål 12 ”Hållbar konsumtion och produktion”.

Christian Melby, partner i Summa Equity och styrelseledamot i EcoOnline säger:

"Vi är stolta över vad vi har uppnått tillsammans med EcoOnline under våra 2,5 års ägande. Vi har koncentrerat oss på att säkra företaget för framtiden genom att stärka organisationen, investera i forskning och utveckling och vi har gjort flera värdeskapande förvärv för att hjälpa EcoOnline att utöka sin HMS-tjänst och närvaro i Europa. Vi är mycket glada över att Summa Equity fortsätter som majoritetsägare. EcoOlines mål och potential för värdeskapande visar att avkastning och hållbarhet kan gå hand i hand, vilket är centralt i vår investeringsstrategi."

"Efter att ha stöttat EcoOnline sedan 2014 är vi nu glada för att inkludera Goldman Sachs och Summa Equity Fund II som investerare. Företaget är nu redo att bli den tydliga europeiska ledaren inom HMS software", säger Erik Hagen, Managing Partner för Viking Venture.

Pionjärer för säkrare och mer hållbara arbetsplatser
För de flesta är Goldman Sachs mest känd som en global affärsbank, värdepappers- och investeringsbolag. Under de kommande tio åren kommer Goldman Sachs att satsa 750 miljarder dollar i finansiering, investeringar och konsulttjänster inom nio områden med fokus på klimatförändringar och inkluderande tillväxt.

"EcoOnline är en pionjär inom mjukvara för en säker arbetsplats, och företaget är exceptionellt väl positionerat för att dra fördel av och driva trenden mot säkrare och mer hållbara arbetsplatser. Vi ser fram emot att samarbeta med företaget och de andra aktieägarna under de närmaste åren, både för att stödja företagets organiska och förvärvsbaserade tillväxt", säger Michael Bruun, partner i Goldman Sachs Merchant Banking Division.

För mer information vänligen kontakta:

Göran Lindö, CEO för EcoOnline Group: +47 45 20 06 60, goran.lindo@ecoonline.com

Christian Melby, Partner i Summa Equity: +47 95 81 32 77, christian.melby@summaequity.com

Joseph Stein, Media Relations, Goldman Sachs: +44 207 774 4080

Fakta om företagen

Om EcoOnline
EcoOnline är ett ledande mjukvaruföretag som är specialiserat på att utveckla system för att göra arbetsplatser säkrare och kemikaliehantering enklare och kostnadseffektivare. Företaget grundades i Norge 2000 och har för närvarande 6 000 kunder och över 230 anställda i Norge, Sverige, Danmark, Finland, Storbritannien och Irland. EcoOnline växer snabbt och upplever en ökad efterfrågan på sina tjänster inom alla branscher. www.ecoonline.se

Om Summa Equity
Summa Equity är ett investeringsföretag med fokus på nordiska små och medelstora företag och förvaltar mer än 1,4 miljarder euro. Summa Equity grundades 2016 och investerar i företag som är positivt drivna av megatrender inom områdena resurseffektivitet, förändrad befolkningssammansättning och teknologiintensiv verksamhet. Summa Equity är bland de första förvärvsfonderna som använder FN:s hållbarhetsmål i sin investeringsstrategi. www.summaequity.com

Om Viking Venture
Viking Venture är en ledande nordisk mjukvaruinvesterare i tillväxtföretag med mer än NOK 2,6 miljarder i investerat kapital. Viking Venture grundades 2001 och är en aktiv minoritetsinvesterare i tillväxtfasen för mjukvaruföretag i Norden. www.vikingventure.com

Om Goldman Sachs Merchant Banking Division
Goldman Sachs Group, Inc. grundades 1869 och är en ledande global investeringsbank, värdepappers- och investeringsbolag. Goldman Sachs Merchant Banking Division (MBD) är det primära centrumet för företagets långsiktiga och viktigaste investeringsaktivitet. MBD är en av de ledande privata kapitalinvesterarna i världen med investeringar inom Private Equity, infrastruktur, tillväxtkapital och fastigheter. www.goldmansachs.com

Publicerat
26. February 2020