Ett bra arbetsliv fritt från cancer

Ett arbetsliv fritt från cancer kan kännas självklart. Så är inte fallet. Enligt Cancerfonden dör ca 600 personer årligen i arbetsrelaterad cancer. Här spelar farliga partiklar och damm en stor roll, vilket ses i statistiken på vilka...

Ett arbetsliv fritt från cancer kan kännas självklart. Så är inte fallet. Enligt Cancerfonden dör ca 600 personer årligen i arbetsrelaterad cancer. Här spelar farliga partiklar och damm en stor roll, vilket ses i statistiken på vilka yrkesgrupper som drabbas av cancer.

Arbetsrelaterad cancer

På många arbetsplatser i Sverige finns det farliga kemikalier och har arbetsmiljöer som inte är hälsosamma. En arbetsmiljö med exempelvis damm, partiklar som virvlar, ångor, avgaser, färgämnen kan på sikt leda till cancer. Det handlar om att minska tiden för hur länge och på vilket sätt du utsätts. Detta kallas för exponering.

Resan till en säker arbetsplats handlar om medvetenhet och att man lär sig att exempelvis hantera hälsofarliga kemikalier och göra riskbedömningar på rätt sätt. Att sprida kunskap om hur man kan arbeta mer säkert och hälsosamt är något vi på EcoOnline brinner för.

Under november 2022 vill vi på EcoOnline därför särskilt lyfta fram hur viktigt det är med utbildning kring kemikaliehantering och vikten av att rapportera in om man exponeras av hälsofarliga kemikalier. För varje bokat och genomfört möte under november skänker vi 500 kr till Cancerfondens viktiga arbete.

Tillsammans för ett arbetsliv fritt från cancer och säkrare arbetsplatser!

Läs mer om vårt CSR-initiativ här

Läs artikeln Hantering av kemikalier och farliga ämnen på din arbetsplats

Kort information om vår modul:
EcoOnlines exponeringsregister Exposure i Chemical Manager stödjer dig i arbetet kring att registrera, lagra och ha koll på de personer som exponerats för särskilt farliga kemikalier och andra riskkällor. På så sätt har du kontroll över ämnen med de egenskaper som kräver personregister, t ex cancerogena och mutagena ämnen. Läs mer här >>

HubSpot Video 


Author Sandra Sköld

Sandra Sköld är marknadschef för EcoOnline i Sverige. Hon har över 20 års erfarenhet av marknadsföring och kommunikation inom internationella organisationer och många olika branscher. Alla artiklar är skrivna tillsammans med EcoOnlines produktspecialister, med kunskap inom arbetsmiljöfrågor, utbildning och kemikaliehantering.

Relevanta artiklar

| Kemikaliesäkerhet
Sex skyldigheter i ditt kemikaliearbete

Den 20 oktober, kl. 10:00 – 10:45 har EcoOnline ett kostnadsfritt webbinarium baserat på den populära guiden ”Dina sex...

| Kemikaliesäkerhet
Ökat intresse för digitala krishanteringssystem

De senaste årens kriser har medfört en annan medvetenhet kring incident- och krishantering, vilket har lett till att...

| Kemikaliesäkerhet
Utbilda i nya energivanor

I nuläget när anställda delvis jobbar hemifrån och delvis är på kontoret eller där alla är på kontoret alternativt ute...