Vår julgåva, EcoOnline ger tillbaka under osäkra tider

Julen anses ofta som en högtid där vi hjälps åt, ger mer av oss själva och skapar förutsättningar för ett bättre julfirande. Detta är en del av vardagen för EcoOnline och vi känner det extra mycket detta år, med covid-19 pandemin som har...

Written by Samah Alnashi

Julen anses ofta som en högtid där vi hjälps åt, ger mer av oss själva och skapar förutsättningar för ett bättre julfirande. Detta är en del av vardagen för EcoOnline och vi känner det extra mycket detta år, med covid-19 pandemin som har slagit hårt, att det är ännu viktigare att hjälpa de som är i behov.

"Vi, ett företag som jobbar med att utveckla lösningar för hälso- och säkerhetshantering på arbetsplatsen, ser det som vårt ansvar att göra vad vi kan för att skydda människor och miljön. Vårt omedelbara svar på Covid-19-utbrottet var att erbjuda våra lösningar för att hjälpa företag att fortsätta att skydda all sin personal under krisen. Nu, inför de stundande helgerna, vill vi också ge tillbaka till samhället, både lokalt och globalt. Vi bestämde oss därför för att investera i en global organisation som står oss nära och speglar vårt syfte. Därför har vi valt att donera till FN:s stiftelse", säger EcoOnline VD, Göran Lindö.
#UniteforHealth

Enligt FN rapporterar 9 av 10 länder att betydelsefulla hälsosatsningar har gått förlorade på grund av Covid-19. Mer än 70 miljoner människor kan falla tillbaka i fattigdom till följd av pandemin, vilket i så fall är den första ökningen på 20 år. Genom att donera till #UniteforHealth-rörelsen vill EcoOnline hjälpa utsatta samhällen att bättre återhämta sig från Covid-19-krisen.
Förutom att donera till detta globala initiativ har EcoOnline en lång tradition av att hjälpa ideella organisationer på en lokal nivå i de länder där EcoOnline verkar. Årets donationer går till:

  • Danmark: Børnecancer Fonden (Barncancer)
  • Finland: Sylva Ry (Barncancerfonden)
  • Irland: St Vincents De Paul & Milford Hospice
  • Sverige: Räddningsmissionen (utsatta barnfamiljer)
  • Norge: Matsentralen (ett nätverk som omfördelar överskottsmat från livsmedelsindustrin till ideella organisationer som hjälper utsatta människor)

Ett stort tack till alla våra anställda, kunder och partners
När vi ser tillbaka på året är vi ödmjuka men också stolta över att vi har lyckats växa och utveckla vår verksamhet. Situationen under Covid-19 har ökat fokus på betydelsen av säkerhet på arbetsplatsen och hur digital teknik är nyckeln till att hjälpa företag i tider där ”distansarbete” har blivit den nya normen.
Under 2020 har 800 nya kunder valt EcoOnline för att få hjälp att bygga en djupare förståelse kring hanteringen av operativa och arbetsmiljörelaterade risker. Detta genom lättanvända och konfigurerbara SaaS-lösningar. I dagsläget är det fler än 6000 kunder som använder våra produkter för att kapa en säkrare arbetsmiljö. För att fortsätta att utveckla våra mjukvarulösningar och för att ge våra kunder bästa möjliga service har EcoOnline under året anställt 62 nya kollegor! Dessutom har vi välkomnat mer än 80 nya kompetenta kollegor från Brittiska Airsweb-som vi förvärvade i juli 2020.

2021 blir ett år där EcoOnline fortsätter att satsa starkt på ny teknik och utveckling av nya och bättre lösningar. Detta för att hjälpa våra kunder att erbjuda säkra arbetsplatser och att bygga en hållbar säkerhetskultur. Från hela personalen på EcoOnline önskar vi dig en riktigt God Jul! Må det nya året ge dig lycka, framgång och fortsatt hälsa och säkerhet både på jobbet och hemma!

Author Samah Alnashi

Relevanta artiklar

| EcoOnline
EcoOnline invests in innovative safety technology

EcoOnline, a leading provider of EHSQ SaaS-solutions, invest in Protex AI, an Irish-based software company developing...

| EcoOnline
EcoOnline acquires Chymeia ApS

EcoOnline expands and strengthens its comprehensive and easy to use chemical management SaaS solutions by acquiring...

| EcoOnline
EcoOnline launch eLearning tool to reduce workplace risks and accidents

Today EcoOnline proudly announces the launch of Learning Manager, an eLearning platform that facilitates the...