EcoOnline AB inleder samarbete med SFVF

Nyheter

EcoOnline AB och Sveriges fordonsverkstäders förening (SFVF) har inlett ett samarbete för att ge verkstäder förbättrade förutsättningarna att hantera sin kemikaliedokumentation. Med hjälp av kunskap inom kemikalielagstiftning och kemikaliedokumentation samt ett digitalt kemikalieregister får verkstäderna bättre överblick av riskkällor och kemikalier. Överblicken gör det enklare att substituera, fasa ut farliga kemikalier, ta ut rapporter och sprida information på arbetsplatsen.


SFVF är en branschförening för Sveriges fordonsverkstäder för att skapa bästa affärsförutsättningarna för verkstäder inom plåt, lack, service och reparationer. 2100 fria och auktoriserade verkstäder är medlemmar hos SFVF. Verksamhetens storlek spelar ingen roll för att bli medlem men det krävs att de tillämpar Verkstadens reparationsvillkor som SFVF tagit fram tillsammans med Konsumentverket. SFVF bevakar, informerar och är med och påverkar regler, lagar och övergripande beslut i branschen för att förbättra villkoren både för bilägare och för verkstäder.

Har en verksamhet kemikalier eller kemiska produkter finns det lagkrav som gäller lagerkontroll och status, risker, säkerhetsföreskrifter, säkerhetsdatablad* samt regler för substitution som ska följas och dokumenteras. Informationen ska även vara tillgänglig för alla i verksamheten.

Verksamheter sparar tid och jobbar effektivare genom att använda EcoOnlines digitala kemikalieregister där de enkelt kan bygga upp ett digitalt kemikalieregister, göra riskbedömningar och få en överblick av kemikalier och riskkällor i verksamheten. De kan på så sätt också enklare arbeta med substitution, utfasning och följa rådande lagstiftning.

Lagstiftningen kräver att kemikaliedokumentation (säkerhetsdatablad, riskbedömningar etc.) sparas i tio år efter det att man slutar använda en kemisk produkt. Genom att spara all dokumentation online, för såväl aktuella som utfasade produkter i verksamheter, samlas all information på ett säkert och enkelt sätt. Ofta samlas ny och gammal dokumentation kring kemikalier på olika sätt inom verksamheten. Med hjälp av EcoOnline blir det enkelt att spåra och söka i all dokumentation och ta ut rapporter.

*Säkerhetsdatablad: Är ett lagstadgat dokument som ska innehålla information om egenskaper och rekommenderad skyddsutrustning vid användning av en kemikalie.

Publicerat
19. February 2019