Sex skyldigheter i ditt kemikaliearbete

Den 20 oktober, kl. 10:00 – 10:45 har EcoOnline ett kostnadsfritt webbinarium baserat på den populära guiden ”Dina sex skyldigheter vid dokumentation av kemikaliehantering och kemikalieförteckning”. Säkerhetsdatablad, kemikalieförteckning,...

Den 20 oktober, kl. 10:00 – 10:45 har EcoOnline ett kostnadsfritt webbinarium baserat på den populära guiden ”Dina sex skyldigheter vid dokumentation av kemikaliehantering och kemikalieförteckning”.

Säkerhetsdatablad, kemikalieförteckning, kemisk riskbedömning och substitution är exempel på vad du som arbetsgivare enligt lagkrav måste ha kontroll över.

- För många verksamheter kan hantering av kemikalier kännas krångligt men med enkla åtgärder kan alla företag uppfylla lagefterlevnad och skapa en säkrare arbetsplats.Det handlar om att skydda medarbetarna mot farliga ämnen, exempelvis cancerframkallande ämnen och förebygga för att skydda djur och natur. Detta är kunskap vi vill förmedla genom webbinariet, säger Sandra Sköld, marknadschef på EcoOnline i Sverige.

EcoOnline har regelbundet kostnadsfria webbinarier för att höja kunskapsnivån inom Hälsa, Miljö och Säkerhet (HMS). Kunskap finns också på hemsidan som nedladdningsbara PDF-er och artiklar om arbetsmiljö, kemisk riskbedömning, skyddronder, REACH-förordningen till hur du skapar en säkerhetskultur inom din organisation.

Läs mer om webbinariet "6 skyldigheter i ditt kemikaliearbete" här

Ta del av vår guide här

Läs artiklar på vår blogg


Author Sandra Sköld

Sandra Sköld är marknadschef för EcoOnline i Sverige. Hon har över 20 års erfarenhet av marknadsföring och kommunikation inom internationella organisationer och många olika branscher. Alla artiklar är skrivna tillsammans med EcoOnlines produktspecialister, med kunskap inom arbetsmiljöfrågor, utbildning och kemikaliehantering.

Relevanta artiklar

| Kemikaliesäkerhet
Ett bra arbetsliv fritt från cancer

Ett arbetsliv fritt från cancer kan kännas självklart. Så är inte fallet. Enligt Cancerfonden dör ca 600 personer...

| Kemikaliesäkerhet
Ökat intresse för digitala krishanteringssystem

De senaste årens kriser har medfört en annan medvetenhet kring incident- och krishantering, vilket har lett till att...

| Kemikaliesäkerhet
Utbilda i nya energivanor

I nuläget när anställda delvis jobbar hemifrån och delvis är på kontoret eller där alla är på kontoret alternativt ute...