Nyheter

I vårt nyhetsrum hittar du en blandning av nyheter och artiklar från och om EcoOnline, aktuella nyheter från myndigheterna och smarta tips för dig att arbeta för ett enklare med kemikalier i vardagslivet.

Omfattande myndighetskontroll hittade allvarliga säkerhetsbrister på byggarbetsplatser

Förra veckan besökte myndigheter ett hundratal byggarbetsplatser i Sverige. 4 av 10 arbetsplatser hade så allvarliga säkerhetsbrister att de fick arbetsförbud.

Läs mer

EcoOnlinne stöttar Nattvandrarna

EcoOnlines varumärkesslogan är "Protecting people and the environment". Vi engagerar oss i projekt som både gör det bättre för människor och miljö. Sedan några år klimatkompenserar vi via VI-skogen och vi har en årlig insamling för cancerforskning under vår Movember kampanj - män, yrke och cancer.

Läs mer

Klimatkompensation – trädplantering och hållbart jordbruk

Vi på EcoOnline har stöttat organisationen Vi-skogen i flera år. Även i år tar vi hjälp av organisationen för att klimatkopmensera för våra resor och vår uppvärmning. Vi har kompenserat för 20 ton CO2 (vilket är miniminivån)...

Läs mer

EcoOnline stärker sin position med uppköp i Sverige

EcoOnline, den ledande Europeiska leverantören av molnbaserad programvara för kemikaliehantering och andra HMS-lösningar, köper det Göteborgsbaserade bolaget Nordic Port AB. Genom uppköpet så stärker EcoOnline sin position och sitt erbjudande inom kemikaliehantering samt utökar sitt erbjudande inom miljö- och kvalitetsstyrning, främst med fokus på kollektivtrafik samt fordonsflottor.

Läs mer

Rapportera tillbud

I ett faktablad från OSHA och National Safety Council (nationella säkerhetsrådet) definieras ett tillbud som en “oplanerad händelse som inte ledde till skada, sjukdom eller materialskada - men som hade kunnat göra det...

Läs mer

Låt oss presentera vår nya produkt!

Safety Manager är ett användarvänligt och flexibelt verktyg som ger dig stöd i det systematiska arbetsmiljöarbetet.

Läs mer

EcoOnline Award 2019

EcoOnline Award instiftades år 2011 och det delas ut i syfte att uppmuntra effektiv kemikaliehantering som skapar goda resultat.

Läs mer

Internationella arbetsmiljödagen

Varje dag dör 6 500 personer av arbetsrelaterade olyckor eller sjukdomar över hela världen. 1 miljon olyckor inträffar på jobbet dagligen. 28 april är internationella arbetsmiljödagen som belyser just säkerhet och hälsa på arbetsplatsen...

Läs mer

Nu blir det ännu enklare att använda EcoOnline!

EcoOnline lanserar en ny visuell profil med en ny webb, nya produktnamn och ny design – utvecklad för att göra det enklare för dig att navigera.

Läs mer

Spännande samarbete kring digital lagbevakning och lagefterlevnad

EcoOnline AB och EcoTech – båda verksamma inom lagbevakning och lagefterlevnad har nu tecknat ett samarbetsavtal. Tillsammans ska de göra det lättare för företag att hålla sig uppdaterade med vilka lagar som gäller med allt ifrån arbetsmiljö till kemikaliehantering...

Läs mer

Investeringsbolaget Summa Equity satsar stort på EcoOnline

Stor satsning på effektiv hantering av kemikalier och kemikaliedokumentation

Läs mer

Sveriges miljömål – få inspiration av hur andra arbetar

Nu finns en ny webbplats för svenskt miljöarbete där du både kan få lärande exempel på tex. kemikalieplaner, se Sveriges miljömål samt få stöd och råd i miljöarbetet.

Läs mer

Vet du vilka rättigheter du har?

ECHA sammanfattar resultaten från en Eurobarometer-undersökning kring kemikaliesäkerhet och den inverkan REACH har gjort under de 10 år som regelverket existerat.

Läs mer

1 juni 2017 – gammal märkning upphör gälla

Har du produkter (blandningar) kvar på hyllan med äldre märkning behöver dessa vara sålda innan 1 juni 2017. Alternativt kan du märka om dessa enligt CLP-förordningen genom att klassificera om dem...

Läs mer

Miljörapport

Varje tillståndspliktig verksamhet ska varje år lämna in en miljörapport och redovisa sin egenkontroll och miljöpåverkan. Något som bland annat kan förenkla arbetet med att rapportera att verksamheten arbetar systematiskt för en bättre arbetsmiljö och för att säkra yttre miljö...

Läs mer

Kemikaliepodden

Lyssna på Kemikalieinspektionens Kemikaliepodden - för en kemikaliesmart vardag.

Läs mer

Allergiframkallande ämnen i lim och färg

Idag kom Kemikalieinspektionen ut med en nyhet om att de hittat färg och lim som inte varit rätt klassificerade och märkta i ett av sina tillsynsprojekt. När vattenbaserade färger har ersatts med lösningsmedelbaserade färger har hudallergier kraftigt ökat bland yrkesmålare...

Läs mer

EcoOnline AB inleder samarbete med SFVF

EcoOnline AB och Sveriges fordonverkstäders förening (SFVF) har inlett ett samarbete för att ge verkstäder förbättrade förutsättningarna att hantera sin kemikaliedokumentation. Med hjälp av kunskap inom kemikalielagstiftning och kemikaliedokumentation samt ett digitalt kemikalieregister får verkstäderna bättre överblick av riskkällor och kemikalier...

Läs mer

Miljöbedömning av inredningsbranschen

Nu finns det ett nätverk som arbetar för att uppnå en högre grad av hållbarhet inom möbel- och inredningsbranschen. Arbetet är redan i fullgång och i mitten på oktober 2015 lanerades 100-gruppen...

Läs mer

– Vi skapar utbildningar beroende på vad kunden efterfrågar

EcoOnline erbjuder utbildningar och seminarier inom kemikalielagstiftning och kemikaliehantering till alla som vill förbättra sina kunskaper och träffa andra som arbetar med liknande frågor. På kurserna brukar det uppstå intressanta diskussioner som kommer från en genuin vilja att lära sig och förstå hur man kan göra det arbetet med kemikalier på ett smidigt sätt.

Läs mer