Nedladdningsbara guider

Guider om HMS och kemikaliehantering

Vi vill hjälpa dig att skapa en tryggare arbetsmiljö. Av den anledningen har vi skapat nedladdningsbara guider för att förenkla ditt arbete med HMS - miljö, hälsa och säkerhet, kemikaliehantering och kemikaliedokumentation.

få insikt kring lagar och förordningar

Ladda ner våra populära guider inom kemikaliehantering, HMS och e-learning

ABCDguide
ABCD i Arbetsmiljöarbetet Med en tydlig strategi och mätbara mål för sitt arbetsmiljöarbete kan en organisation nå sina mål. Genom den här guiden får du inskter kring strategi, ansvarsområden, tillvägagångssätt och övervakning. 
SE 6 skyldigheter picture guide
Dina 6 skyldigheter vid dokumentation av kemikaliehantering och kemikalieförteckning Många utsätts för farliga ämnen på arbetsplatser. För att minska exponeringen så finns det en omfattande lagstiftning att följa.
SE Få iordning på kemikalierna 4 steg
4 steg: FÅ ORDNING PÅ KEMIKALIERNA

Få ordning på dina kemikalier genom få enkla steg som vi har tagit fram via denna guide.

Kemikaliehantering

Lär dig mer om kemisk riskbedömning, substitution, CLP och mycket mer.

SE Olika rollers informationsskyldighet Guide
Olika rollers informationskyldighet enligt REACH

När det gäller hälsofarliga kemikalier finns det informationsplikt. Med den här guiden får du insikt i din roll, beroende på var din produkt befinner sig i leveranskedjan. Det man inte tänker på är att man ofta har flera roller.

SE CLP Poster guide
CLP-poster: Känn igen varningssymbolerna

Ladda ner vår poster och få en överblick över de olika symbolernas betydelse.

SDSguide
Din guide till hantering av säkerhetsdatablad Ta del för att få en mer kunskap om säkerhetsbladets betydelse: lagstiftning, att förstå ett säkerhetsdatablad (SDS) och inte minst hur ska man lagra information om SDS.
Sakerkemik
TIPS FÖR EN SÄKER KEMIKALIEHANTERING Få lite tips hur du kan skapa en säker kemikaliehantering på jobbet.
NY Riskbedömning av kemikalier
Riskbedömning av kemikalier En guide som ger dig en kort och god överblick på vad som gäller vid riskbedömning av kemikalier.
SE Få iordning på kemikalierna 4 steg
Få ordning på kemikalierna Få ordning på dina kemikalier genom få enkla steg som vi har tagit fram via denna guide.
Substitution NY-1
Utfasning och substitution Ladda ner guiden som är baserad på Kemikalieinspektionens 7 stegs-modell genom att fylla i formuläret.

Arbetsmiljö: hälsa, miljö och säkerhet (HMS)

Lär dig mer om lagstiftningen kring miljö, hälsa och säkerhet på arbetsplatsen

Hogstaledningen-1
Så engagerar du högsta ledningen i frågor om hälsa och säkerhet Det är inget nytt påfund att högsta ledningen har en avgörande inverkan på säkerhetskulturen i en organisation och i förlängningen på olyckor och ohälsa.
verdantix
Ta del av Verdantix-rapporten 2021 Verdantix 2021-rapporten lyfter fram EcoOnline och vår EHS-programvara som marknadsledare.
Sakerhetguidehms
SÅ ÖKAR DU SÄKERHETSENGAGEMANGET PÅ DIN ARBETSPLATS Eftersom riskförebyggande och arbetsmiljö handlar om människor bör lika stor fokus läggas på beteendemässiga aspekter och sociala och kulturella processer, alltså företagets säkerhetskultur.
8stegguide
8 steg till en säkrare arbetsplats I den här guiden får du åtta effektiva steg som du och dina kollegor kan använda för att bygga upp en säker arbetsplats.
PSUguide
Personlig skyddsutrustning (PSU) En guide som ger dig en bra översikt över de viktigaste typerna av personlig skyddsutrustning som kan användas på arbetsplatsen.
Fysiskfaktorguide
FYSISK BELASTNING SOM RISKFAKTOR Arbetsställningar där man frekvent och under lång tid arbetar med böjd eller vriden bål, händerna över axelhöjd eller under knähöjd riskerar att försämra arbetstagarnas hälsa.

E-learning och utbildning

Lär dig mer om hur e-learningmaterial inom arbetsmiljö och säker kemikaliehantering bidrar till en bättre arbetsplats. 

LM-guide
Skapa ett förstklassigt utbildningsprogram för anställda

Få tag på vår 30-sidiga 4-stegsguide för att skapa ett utbildningsprogram som omvandlar inlärning till goda vanor.

Krishantering

Lär dig mer om hur ett digitalt krishanteringssystem ger dig beredskapen för att undvika en kris. 

Crsis Guide
Så fattar du bättre beslut i en krissituation

I en affärsmiljö hänvisar termen kris till en period av intensiva svårigheter eller risk. Så hur kan du fatta bättre beslut i en krissituation?