Nedladdningsbara guider

Guider om HMS och kemikaliehantering

Vi vill hjälpa dig att skapa en tryggare arbetsmiljö. Av den anledningen har vi skapat nedladdningsbara guider för att förenkla ditt arbete med HMS, kemikaliehantering och kemikaliedokumentation.

Sakerhetguidehms
Så ökar du säkerhetsengagemanget på din arbetsplats

Eftersom riskförebyggande och arbetsmiljö handlar om människor bör lika stor fokus läggas på beteendemässiga aspekter och sociala och kulturella processer, alltså företagets säkerhetskultur.

Hogstaledningen-1
Så engagerar du högsta ledningen i frågor om hälsa och säkerhet Det är inget nytt påfund att högsta ledningen har en avgörande inverkan på säkerhetskulturen i en organisation och i förlängningen på olyckor och ohälsa.
verdantix
Ta del av Verdantix-rapporten 2021 Verdantix 2021-rapporten lyfter fram EcoOnline och vår EHS-programvara som marknadsledare.
6skyldigheter_2
Dina 6 skyldigheter vid dokumentation av kemikaliehantering och kemikalieförteckning Många utsätts för farliga ämnen på arbetsplatser. För att minska exponeringen så finns det en omfattande lagstiftning att följa.
SDSguide
Din ultimata guide till hantering av säkerhetsdatablad Säkerhetsdatabladet är den huvudsakliga källan till information för chefer och medarbetare, som förklarar farorna med kemikalierna och riskerna.
Fysiskfaktorguide
Fysisk belastning som riskfakto Arbetsställningar där man frekvent och under lång tid arbetar med böjd eller vriden bål, händerna över axelhöjd eller under knähöjd riskerar att försämra arbetstagarnas hälsa.
ABCDguide
ABCD i Arbetsmiljöarbetet En organisation kan inte uppnå sina mål om den inte har en tydlig strategi och mätbara mål för sitt arbetsmiljöarbete.
8stegguide
8 steg till en säkrare arbetsplats I den här guiden får du åtta effektiva steg som du och dina kollegor kan använda för att bygga upp en säker arbetsplats.
PSUguide
Personlig skyddsutrustning (PSU) En guide som ger dig en bra översikt över de viktigaste typerna av personlig skyddsutrustning som kan användas på arbetsplatsen.
Sakrarekemikaliehantering-1
Tips för en säker kemikaliehantering Få lite tips hur du kan skapa en säker kemikaliehantering på jobbet.
Ordningpåkemi
Få ordning på kemikalierna Få ordning på dina kemikalier genom få enkla steg som vi har tagit fram via denna guide.
CLP
CLP poster Ladda ner vår poster och få en överblick över de olika etiketter som finns.
Substitution NY-1
Utfasning och substitution Ladda ner guiden som är baserad på Kemikalieinspektionens 7 stegs-modell genom att fylla i formuläret.
NY Riskbedömning av kemikalier
Riskbedömning av kemikalier En guide som ger dig en kort och god överblick på vad som gäller vid riskbedömning av kemikalier.
5steg
Enkel riskbedömning av kemikalier i fem steg Riskidentifiering och bedömning är utgångspunkten för säker användning av kemikalier och det förebyggande arbetet av skador på arbetsplatsen.