Nedladdningsbara guider

Guider om HMS och kemikaliehantering

Vi vill hjälpa dig att skapa en tryggare arbetsmiljö. Av den anledningen har vi skapat nedladdningsbara guider för att förenkla ditt arbete med HMS - miljö, hälsa och säkerhet, kemikaliehantering och kemikaliedokumentation.

få insikt kring lagar och förordningar

Ladda ner våra populära guider inom kemikaliehantering, HMS och e-learning

ABCDguide
ABCD i Arbetsmiljöarbetet Med en tydlig strategi och mätbara mål för sitt arbetsmiljöarbete kan en organisation nå sina mål. Genom den här guiden får du inskter kring strategi, ansvarsområden, tillvägagångssätt och övervakning. 
SE 6 skyldigheter picture guide
Dina 6 skyldigheter vid dokumentation av kemikaliehantering och kemikalieförteckning Många utsätts för farliga ämnen på arbetsplatser. För att minska exponeringen så finns det en omfattande lagstiftning att följa.
SE Mall i Excel för Kemikalieförteckning
mall för kemikalieförteckning

Börja med att få en översikt av dina kemikalier genom att ta hjälp av den här mallen. En mall i Excel som gör att du snabbt kommer igång.

Kemikaliehantering

Lär dig mer om kemisk riskbedömning, substitution, CLP och mycket mer.

SE Olika rollers informationsskyldighet Guide
Olika rollers informationskyldighet enligt REACH

När det gäller hälsofarliga kemikalier finns det informationsplikt. Med den här guiden får du insikt i din roll, beroende på var din produkt befinner sig i leveranskedjan. Det man inte tänker på är att man ofta har flera roller.

SE CLP Poster guide
CLP-poster: Känn igen varningssymbolerna

Ladda ner vår poster och få en överblick över de olika symbolernas betydelse.

SE 10 saker du borde veta om sakerhetsdatablad Small
10 saker du borde veta om säkerhetsdatablad

Säkerhetsdatablad är ett viktigt dokument och här får du ta del av tio insikter som du borde veta om varför. En guide med en mängd interaktiva länkar för mer kunskap!

Sakerkemik
TIPS FÖR EN SÄKER KEMIKALIEHANTERING Få tips på hur du kan skapa en säker kemikaliehantering på jobbet.
NY Riskbedömning av kemikalier
Riskbedömning av kemikalier En guide som ger dig en kort och god överblick på vad som gäller vid riskbedömning av kemikalier.
SE Få iordning på kemikalierna 4 steg
Få ordning på kemikalierna Få ordning på dina kemikalier genom få enkla steg som vi har tagit fram via denna guide.
Substitution NY-1
Utfasning och substitution Ladda ner guiden som är baserad på Kemikalieinspektionens 7 stegs-modell genom att fylla i formuläret.

Arbetsmiljö: hälsa, miljö och säkerhet (HMS)

Lär dig mer om lagstiftningen kring miljö, hälsa och säkerhet på arbetsplatsen

Hogstaledningen-1
Så engagerar du högsta ledningen i frågor om hälsa och säkerhet Det är inget nytt påfund att högsta ledningen har en avgörande inverkan på säkerhetskulturen i en organisation och i förlängningen på olyckor och ohälsa.
Sakerhetguidehms
SÅ ÖKAR DU SÄKERHETSENGAGEMANGET PÅ DIN ARBETSPLATS Eftersom riskförebyggande och arbetsmiljö handlar om människor bör lika stor fokus läggas på beteendemässiga aspekter och sociala och kulturella processer, alltså företagets säkerhetskultur.
8stegguide
8 steg till en säkrare arbetsplats I den här guiden får du åtta effektiva steg som du och dina kollegor kan använda för att bygga upp en säker arbetsplats.

E-learning och utbildning

Lär dig mer om hur e-learningmaterial inom arbetsmiljö och säker kemikaliehantering bidrar till en bättre arbetsplats. Skapa egna kurser för att introducera nya medarbetare eller kurser för att höja kompetensen inom hela organisationen. 

SE 6 skyldigheter picture guide (1)
5 tips kring hållbar introduktion och e-learning

Lär dig mer om onboarding av nya medarbetare genom att läsa denna guide som ger dig fem tips att förbättra introduktionen.

LM-guide
Skapa ett förstklassigt utbildningsprogram för anställda

Ta del av vår 30-sidiga 4-stegsguide för att skapa ett utbildningsprogram som omvandlar inlärning till goda vanor.

Krishantering

Lär dig mer om hur ett digitalt krishanteringssystem ger dig beredskapen för att undvika en kris. 

Crsis Guide
Så fattar du bättre beslut i en krissituation

I en affärsmiljö hänvisar termen kris till en period av intensiva svårigheter eller risk. Så hur kan du fatta bättre beslut i en krissituation?