Män, yrke och cancer

Movember är en internationell kampanj för att uppmärksamma manssjukdomar, särskilt cancer. För att symbolisera kampanjen uppmanas män att odla mustach under november. På EcoOnline vill vi uppmärksamma sambanden mellan män, yrke och cancer under november. Under månaden arbetar vi för att sprida kunskap, uppmana verksamheter att arbeta förebyggande och hjälpa verksamheter med digitala verktyg bl.a. för registreringen av utsatta anställda.

Utsatta yrken

Personer som arbetar inom bygg, anläggning, betong, cement och isolering har en ökad risk för att få cancer jämfört med den övriga befolkningen. Andra yrken som också har en förhöjd risk att få cancer
är brandmän, sjömän, motorreparatörer, kran- och hissoperatörer, lastbilschaufför och operatörer av andra stationära och motoriserade fordon.

Anledningen är att många med dessa yrken exponeras för cancerframkallande ämnen så som kvarts, bensen, krom, nickel, formaldehyd och joniserande strålning. Det finns också ett tydligt samband mellan ökad luftförorening och lungcancer. I vissa yrken finns både partiklar och ämnen som dieselutsläpp, lösningsmedel och metaller i luften som bidrar till en ökad cancerrisk. Dessutom möter vissa fortfarande asbest i sitt arbete.

Enligt en rapport från Cancerregisteret i Norge har män i dessa yrkesgrupper en ökad risk för cancer i lungor, strupen, bihålor, bröst och bukhinnan. År 2007 registrerades 26 000 nya fall av cancer i Norge.