Whistleblower | EcoOnline
mjukvara för funktionen Visselblåsning

Whistleblower / Visselblåsning

Se, rapportera och åtgärda - grunden för ett effektivt visselblåsarsystem får du tack vare vår lösning.

Ge anställda och intressenter möjlighet att rapportera missförhållanden och oegentligheter som arbetsplatsens nuvarande processer missar.

Säkra upp att din verksamhet får den information som behövs för att kunna göra något åt problemen samtidigt som visselblåsaren skyddas. 

 

Whistleblower-phone-mockup-2screens-2

Översikt

EcoOnlines funktion Whistleblowing (Visselblåsning) ger anställda och andra intressenter möjlighet att rapportera anonymt, konfidentiellt eller med ett namn. Anställda, leverantörer, kunder, ägare och före detta anställda fyller helt enkelt i ett visselblåsarformulär och skickar in den från vilken plats som helst.

I enlighet med EU:s direktiv om skydd av visselblåsare omfattar rapporteringsområdet bland annat offentlig upphandling, överträdelser av konkurrensregler, mutor.

Visselblåsaren kommer att få en kod och med denna kod loggar man in för att kunna följa ärendet – detta för att se till att allt förblir anonymt. 

 

SE Whistleblower picture homepage_1

Ge egenmakt till medarbetare och intressenter

 • Stärk dina medarbetares och intressenters möjligheter att ta upp problem som inte uppmärksammas.
 • Behandla visselblåsarärenden professionellt utan att använda en mellanhand.
 • Gränssnittet uppmuntrar till inrapportering av ärenden som normalt sett inte skulle kunna göras via andra processer och interna kanaler, 
 • Sättet att rapportera in uppmuntrar dem som är oroliga för negativa konsekvenser att rapportera.
 • Tvåvägs kommunikation mellan visselblåsaren och den ansvarige i din verksamhet sker på ett sätt att mer information kan samlas in efterhand och visa att uppföljning och åtgärder vidtas.
SE Whistleblower picture homepage2

Uppfyll dina skyldigheter, undvik påföljder

 • Uppfyll dina etiska, rättsliga och juridiska skyldigheter och undvik straff och böter.
 • Se till att visselblåsarärendet omedelbart skickas till en utsedd handläggare/ansvarig.
 • Skapa ett förutbestämt och kontrollerbart arbetsflöde med processer för att säkerställa snabb hantering av inrapporteringar.
 • Bygg in dokumentation och lagkrav i processen.
 • Ge uppdateringar och återkoppling till visselblåsaren.
 • Håll ett granskningsbart register över de åtgärder som vidtagits för att hantera ärendet.
 • Säkerställ anonymitet för visselblåsaren som rapporterar.
 • Ge anmälarna skydd mot repressalier.
 • Visa internt och externt att ni tar itu med oegentligheter och missförhållanden.
 • Bygg in dokumentations- och lagkrav i processen (i form av checklistor).
SE Whistleblower picture homepage_3

Förbli anonym som visselblåsare

 • Rapportera in snabbt och enkelt när du ser/ uppmärksammar en oegentlighet.
 • Säkerställ din anonymitet och låt företag eller organisationer få veta vad du har sett.
 • Anonym tvåvägskommunikation för att ställa frågor och få svar – du kan följa ärendet.
 • Visselblåsarfunktionen kan nås både via mobilen och datorn.

Viktiga funktioner

New-Icon_Key-Features
Direktkontakt

Professionell och proaktiv hantering av ett visselblåsarärende utan att använda en mellanhand (advokat, tredjepartsaktör eller myndighet).

New-Icon_Key-Features
Omedelbar notifiering

Omedelbart larm skickas via text-, röst-, e-post eller pushmeddelande till en eller flera utsedda personer som ska hantera visselblåsarärendet.

New-Icon_Key-Features
Flexibelt: dator och mobil

Ärendet kan hanteras mellan utsedd ansvarig och visselblåsare via dator eller mobil.

New-Icon_Key-Features
Proaktiv process

Hantering av visselblåsarärenden kan göras i enlighet med en fördefinierad process/plan.

New-Icon_Key-Features
Anonym kommunikation

Kommunicera direkt med visselblåsaren utan att bryta anonymiteten.

New-Icon_Key-Features
Granskningskedja

Alla åtgärder som vidtas i samband med kommunikation och process för visselblåsning dokumenteras automatiskt.

New-Icon_Key-Features
Regelbundna uppdateringar

Få kontroll över situationen snabbt genom att använda statusmöten online med fördefinierade agendor.

Lagstiftning och förordning kring visselblåsning


SE News Whistleblower

Läs mer om varför du måste ha en visselblåsarfunktion och vad lagstiftningen säger - ta del av den här artikeln  >>

 

Ta en titt på vår Whistleblower-programvara

Boka ett kort möte med en av våra konsulter för att se hur enkelt du kan införa ett visselblåsarystem och uppfylla lagkrav med EcoOnline Whistleblower. 

Boka möte här
SE_3-900x900

Adam Erikson

Account Manager, EcoOnline

Över 20 års erfarenhet

Används av 10.000+ kunder över hela världen

Med kunskap från 90 industrier har vi utvecklat plattformen för att anpassas utifrån din verksamhet.
Bilda din egen uppfattning här:

Läs mer om vad kunder säger