smartmockups_kkmlzkny
KLARAS tilläggsmoduler

Utökad kontroll

 • Hantera ditt lager effektivt med KLARAs tilläggsmoduler.

 • Exakt lagerstatus och produktplatser.

 • Kvalitetssäkring med unik streckkodning.

 • Striktare kontroll över ditt kemiska lager.

 • Hantering av strålkällor.

 

Streckkod BAS och Streckkod PLUS

streckkod

Behovet av att inventera ditt lager kvarstår men streckkodsapplikationen gör den processen mycket snabbare.

 • Högre kvalitet på ditt kemikalieregister.
 • Lättare att se om produkter finns i lager.
 • Lättare att se var produkter är placerade.
 • Minskat behov av inköp.
 • Stor tidsvinst vid inventering.

Beställningsanmodan

Beställning

KLARA Beställningsanmodan - ett utmärkt komplement till Streckkodsmodulerna.

 • Smidig kontroll över vad som blivit beställt, av vem och om produkten levererats.
 • Säkerställer att de utvalda leverantörerna är de som används i första hand.
 • Gör samordnade inköp möjliga så att inte onödigt stora volymer av en önskad produkt köps in av misstag.
 • Sparar tid, då användaren kan följa inköpsprocessen och se att den önskade produkten är beställd.

Godkännandemodul

Godkänn modul

Godkännandemodulen ger stöd för processen att centralt godkänna nya kemiska produkter innan de köps in.

 • KLARAs godkännandemodul gör det enklare att undvika inköp av oönskade produkter.
 • De verksamheter som har behov av en produkt som inte finns tillgänglig i KLARA kan ansöka hos central SHE (Safety, Health, Environment) om att få ta in den.
 • Effektiv hantering och systemstöd för processen att kontrollera inflödet av nya kemikalier.
 • Genomförda bedömningar och utredningar sparas för uppföljning av organisationens beslut.

Import av inköpsstatistik

Inköpstats

Underlätta inköpen hos avtalade leverantörer med KLARAs tilläggsmodul Inköpsimport.

 • Minskat arbete för dem som ska registrera kemikalieinnehavet.

 • Ökad kvalitet, genom att säkerställa att registrerad produkt är den som är inköpt.

 • Årsförbrukning erhålls genom att inköpsdata importeras mellan inventeringsperioder om dessa genomförs årligen.

Strålkällor 

Inköpstats

KLARA Strålkällor ger organisationer ett rationellt verktyg för att uppfylla lagkrav om registerhållning.

 • Får överblick över de strålkällor som finns och används i organisationen.

 • Kan se lokal information om strålkällor.

 • Kan se aktuell aktivitet för nuklider.

 • Kan se information om när nuklider (i förekommande fall) kan kasseras som konventionellt avfall.

Jane Poka
Senior Business Project Manager, EcoOnline

Ta kontroll på ditt arbete idag!

Ta kontakt med oss redan idag och lär dig mer om hur EcoOnlines produkter och tjänster kan underlätta ert arbete.

Kontakta oss här