smartmockups_kkmltz85
KLARA Rapporteringsverktyg

Dynamisk rapporteringsverktyg

 • Flexibelt verktyg för stora organisationer med mycket hög krav på information. 

 • Verktyget hjälper företag att ta fram rapporter som den egna organisationen och myndigheten kräver. 

 • Att få ta del av informationen styrs av en kraftfull behörighetsfunktion. 

 • Avancerade sökfunktioner. 

 

Avancerad rapportering

Advanced report

Sök för att se var dessa ingående ämnen finns eller någon gång har funnits och förvarna användare för produkter som man bör ta särskild hänsyn till.

 • Möjlighet att söka på ingående ämnen utifrån de begränsningar som dessa ämnen har. T.ex. om organisationen har produkter med ingående komponenter som är CMR-klassade utan att det syns på produktens klassning.
 • Möjlighet att söka fram produkter där de ingående ämnena omfattas av olika lagkrav inom miljö-, arbetsmiljö och brand.

Spårbarhet

Spårning

Skanna och få tillgång till alla loggade förpackningar.

 • Stödsystem där den enskilda förpackningen kan följas ”från vaggan till graven”.
 • Komplettera med KLARAs streckkodshantering för att göra det enklare att registrera de här förändringarna.
 • Information om alla förändringar finns angivet i KLARA i stället för separata handskrivna förteckningar.
 • Möjlighet att visa logg på förändringar då ackrediteringsorgan ber om detta vid tillsynsbesök.

Sökning på molekylstruktur

molekyl

Molekylstruktursökning kan användare göra substruktursökningar och exakta sökningar samt sökningar på molekylvikt.

 • Substruktursökning resulterar i exakt sökning och fragment av önskad molekyl.
 • Möjlighet att söka på samtliga atomer i det periodiska systemet.
 • Möjlighet att söka på molekylvikt genom att ange intervall .
 • KLARAs molekylstruktursökning underlättar för labb och forskning.

Strålkällor 

Strålkällor

KLARA Strålkällor ger organisationer ett rationellt verktyg för att uppfylla lagkrav om registerhållning.

 • Får överblick över de strålkällor som finns och används i organisationen.

 • Kan se lokal information om strålkällor.

 • Kan se aktuell aktivitet för nuklider.

 • Kan se information om när nuklider (i förekommande fall) kan kasseras som konventionellt avfall.

Jane Poka
Senior Business Project Manager, EcoOnline

Ta kontroll på ditt arbete idag!

Ta kontakt med oss redan idag och lär dig mer om hur EcoOnlines produkter och tjänster kan underlätta ert arbete.

Kontakta oss här