AVA_productpage_herotest-1
EcoOnline EHS

Den enklaste vägen till en säker arbetsplats

  • Alla arbetsmiljöprocesser och dokument samlade med vårt HMS verktyg.
  • Skapa egna eller använd befintliga checklistor och mallar.
  • Rapportera händelser, tillbud och olyckor och tilldela åtgärder.
  • Involvera medarbetarna och skapa en säkerhetskultur.

Skapa en trygg arbetsmiljö genom enkla processer

hand drawing graph chart and business strategy as concept
1

Organisera

Engagera Ledning, HR, Chefer, Skyddsombud och Företagshälsovården med EcoOnline EHS. Med vår mjukvara kan du skapa ett ledningssystem för arbetsmiljöprocesser i er verksamhet. EcoOnlines SaaS-lösningar gör det enkelt, effektivt och inspirerande att följa praxis för hanteringen av systematiskt arbetsmiljöarbete.

2

Kartlägg

Dokumentationen av arbetsmiljöarbetet och rapportering underlättas av att EcoOnline EHS även kan användas som mobil app. Chefer och medarbetare kan kartlägga, identifiera, planera och genomföra åtgärder med arbetsmiljö appen som säkerställer en säker och effektiv arbetsplats oavsett var de befinner sig.

3

Följ upp

Säkerställ att riskbedömningar och handlingsplan samt åtgärder följs upp och implementeras. Arbeta med ständiga förbättringar och se till att dina medarbetare har de verktyg de behöver för att göra säkra val och vara delaktiga i att bygga en säkerhetskultur.

Ett flertal funktioner att välja från

Customize_scissor_NP

Skräddarsydd

Anpassade formulär och checklistor med integrerade och lättanvända "drag & drop"-verktyg.

Automatic-Notifications-135

Automatisk avisering

Håll anställda informerade och uppdaterade med automatisk avisering via e-post.

Ready-to-Use-135

Redo att använda

Välj bland de många färdiga mallarna som skapats av EcoOnlines erfarna experter.

Read-and-Understand-135

Läs och förstå

Få automatisk meddelande om de viktig uppdateringarna som sker och att dessa har både lästs och förståtts.

Integrated-module-135

Integrerade moduler

Möjlighet att koppla åtgärder till specifika ärenden och dokument.

Reporting-135

Rapportering

Du kan enkelt visualisera data, följa trender och se över de förbättringar som behövs.

Ina
Account Manager, EcoOnline

Vill du också få en säkrare arbetsplats?

Boka demo så går vi igenom HMS systemet tillsammans med dig.

Kontakta oss här