EHS Document Hero-1
Dokumenthantering

Se till att era dokument är uppdaterade och tillgängliga

Få åtkomst till, hantera och dela alla dina EHS-relaterade dokument var du än är. Säkerställ att dokument alltid är uppdaterade och lättillgängliga från en plats. Visa, skapa och ladda upp nya dokument som EHS-policys och principer, handlingsplaner för säkerhet och hälsa, arbetsinstruktioner och säkerhetsregler.

 • Effektivisera dokumenthantering och lokalisera och utför dokumentrevisioner snabbt och enkelt.
 • Inget förlorat pappersarbete.
 • Aktivera automatiserade notiser och påminnelser.
 • Versionskontroll innebär att det alltid finns ett huvuddokument.
Documents_Benefit 1-1
Effektivisera din process

Kontrollera och förbättra dokumentationen genom att införa ett lättanvänt system

 • Visa och hantera enkelt dokument för hela din organisation.
 • Möjliggör automatisk schemaläggning för dokumentgranskning och meddelanden till personalen.
 • Dokumentmodulen låter dig hålla koll på dokument, procedurer och revisioner inom hela din organisation.
 • Länka relaterade dokument för att säkerställa att all relevant information/alla formulär fylls i samtidigt för ökad effektivitet i affärsprocesser.
Documents_Benefit 2
Centraliserat system

Förvara alla dina dokument på ett ställe

 • Spara tid på att söka efter filer och mappar genom att införa en central plats för alla dina hälso- och säkerhetsrelaterade dokument.
 • Det fungerar som ett centralt verktyg för all dokumentation i hela organisationen – inte bara hälso- och säkerhetsrelaterad.
 • Arkivera äldre dokument för att förbättra användbarheten och sökeffektiviteten.
Documents_Benefit 3 -1
Ansvarig

Se till att dokumentation skrivs och granskas av rätt personer

 • Introducera ett enkelt sätt att kategorisera, tilldela ansvar och säkerställa synlighet i hela din organisation.
 • Använd vår påminnelsefunktion så att du aldrig glömmer att granska och uppdatera dokument.
 • För en granskningslogg över alla ändringar som gjorts, av vem och till och med vem som godkände filen för att säkerställa efterlevnad på vägen.
Kontakt oss

Visste du at systematisk rapportering av avvikelser leder till

80%

färre olyckor!

Ina
Account Manager, EcoOnline

Vill du också få en säkrare arbetsplats?

Boka demo så går vi igenom systemet tillsammans med dig.

Kontakta oss här