Core funktionalitet

Dokumenthantering

Se till att era säkerhetsdokument är uppdaterade och tillgängliga.

NEW-Document-Hero-Mockup

Att hantera diverse dokument

Att se över dokumenthantering över hela er organisation är en komplex uppgift som ofta involverar massor av papper eller stora kalkylark. Det kan vara svårt att hitta viktiga dokument som en inspektionsrapport, en revision eller en riskbedömning när ni behöver dem.

Vår dokumentmodul hjälper till att öka er effektivitet, spåra ändringar och godkännanden, skicka påminnelser för att granska eller uppdatera dokument och se till att alla snabbt kan hitta den senaste versionen av alla dokument.

Viktiga funktioner

New-Icon_Key-Features
Meddelanden & påminnelser

Ställ in påminnelser via Mina uppgifter eller Åtgärder när dokument kräver uppdatering eller är på väg att förfalla

New-Icon_Key-Features
Förändringslogg

Lista av de förändringar som gjorts i ett dokument i dokumentbeskrivningen

New-Icon_Key-Features
Centraliserad

All säkerhetsdokumentation och alla register på ett och samma ställe

New-Icon_Key-Features
Åtgärder

Tilldela dokument för granskning av betrodda personer

New-Icon_Key-Features
Versionskontroll

Ha en källa till information för all säkerhetsdokumentation

New-Icon_Key-Features
Dokumentlänkning

Länka era relaterade dokument

ITV-250x150

“Det är ett utmärkt system som stödjer oss i vårt arbete kring riskhantering på en global nivå. Från rapporteringsverktyg för slutanvändare som kommer att driva engagemang, till flexibiliteten i olika dashboards för hanteringsinformation som kommer att uppmuntra ägarskap inom företaget.”


Ruth Denyer, Chef för operativ risk, ITV
Våra kunder

Verksamma i över 80 branscher

På EcoOnline brinner vi för hälsa, säkerhet och hållbarhet. Vår innovativa attityd hjälper oss att kontinuerligt utveckla vår programvara till ett användarvänligt stöd för en mängd olika företag. Vi har över 20 års erfarenhet av att arbeta inom flera branscher över hela Europa i enlighet med EU-lagstiftningen.

Läs mer

Kom igång med dokumenthantering idag

Boka ett möte med en av våra konsulter för att diskutera digitalisering av era processer för HMS med EcoOnline.

Boka möte här
Image

Hannah Daly

Account Manager, EcoOnline Ireland

Relevanta artiklar

| occupational safety
Din kompletta guide till riskbedömning av kemikalier

Är du osäker på hur du ska göra en riskbedömning av farliga ämnen och material i ditt företag? Vad säger lagen...

| occupational safety
Kemikalielagstiftning i förändring

Det har nu gått ett år sedan EU: s kemikaliestrategi för hållbarhet publicerades som ett svar på EU:s gröna giv och...

| occupational safety
Hantering av kemikalier och farliga ämnen på din arbetsplats – detta bör du känna till

Kemikalier och farliga ämnen finns överallt omkring oss, både i våra hem och på arbetsplatsen. Vilka...