EHS Incidement Hero-2
Händelser

Hantera avvikelserapporteringar på en operativ nivå

Analysera händelser med vårt HMS system som har ett integrerat och konfigurerbart händelsesystem. Ställ in åtgärder, utredningar och upptäckter för alla typer av olyckshändelser eller tillbud. Använd våra mallar för bästa praxis eller designa ditt eget tillbud- och åtgärdssystem.

 1. Ge anställda och partners verktyg för att rapportera, dokumentera och undersöka EHS-efterlevnad på några minuter.
 2. Effektivisera tillbudsrapportering och hantera utredningar enkelt.
 3. Skapa anpassade och lokaliserade avvikelsemallar snabbt.
 4. Uppmuntra anställdas delaktighet och en positiv säkerhetskultur.
 5. Förkonfigurerad för att säkerställa att din organisation uppfyller regulatorisk efterlevnad.
Incidents_Benefit 1-2
Fullt Integrerad

Konfigureras enkelt efter dina specifika behov och krav

 • Visa resultatöversikter i realtid för att undersöka all händelsedata direkt.
 • Använd vår mobilapp för att enkelt rapportera händelser på valfri enhet on- eller offline, och synkronisera så fort du är uppkopplad igen.
 • Automatiserade notiser och åtgärder rapporterar och eskalerar händelser till lämplig myndighetsnivå.
Incidents_Benefit 2-1
Ansvar

Spåra alla steg vid avvikelserapportering och dess process inom din organisation

 • Effektivisera avvikelserapportering så att du kan identifiera grundorsaker och dra viktiga lärdomar.
 • Tilldela teammedlemmar uppgifter direkt baserat på nödvändiga korrigerande åtgärder.
 • Logga bevis på plats och ladda upp valfri filtyp för att enkelt hantera utredningar.
Incidents_3 steps
Korrekt

Avlägsna hinder för rapportering av händelser

 • Gör det enkelt att skapa anpassade avvikelsemallar som är relevanta för ditt företag.
 • Rapporterings- och analysverktyget kontrollerar, hanterar och spårar exakt och effektivt alla steg i avvikelserapporteringen.
 • Med stöd för över 90 språk kan händelser registreras exakt och översättas omedelbart, oavsett var de inträffar.

Få kontroll över din arbetsplatssäkerhet med lättanvända processer

Absenteeism-135

Dokumentera händelser inom din organisation

Incidenthantering är en steg-för-steg-process för att kontrollera hälso- och säkerhetsincidenter orsakade av faror på arbetsplatsen.

Efficient_NP-135

Bedöm händelser

Fördjupa dig i data med visuella rapporter och analyser för att enkelt hitta mönster, bakomliggande orsaker och eftersläpande indikatorer.

People-Management-135

Granska och revidera dina resultat

Du måste granska de kontroller du har infört för att se till att de fungerar. Tilldela korrigerande åtgärder och spåra dem till slutförande.

Viktiga funktioner vid
incidenthantering

INFORMATION_Checkmark_NP-52x52

Anpassningsbar

INFORMATION_Checkmark_NP-52x52

Automatiserade notiser

INFORMATION_Checkmark_NP-52x52

Datavisualisering

INFORMATION_Checkmark_NP-52x52

Integrerade moduler

INFORMATION_Checkmark_NP-52x52

Inbyggd åtgärdsspårning

INFORMATION_Checkmark_NP-52x52

Rapportering och analys

Ina
Account Manager, EcoOnline

Vill du också få en säkrare arbetsplats?

Boka ett möte med oss för en eventuell visning av systemet.

Kontakta oss här