Varje tillståndspliktig verksamhet ska varje år lämna in en miljörapport och redovisa sin egenkontroll och miljöpåverkan. Något som bland annat kan förenkla arbetet med att rapportera att verksamheten arbetar systematiskt för en bättre arbetsmiljö och för att säkra yttre miljö. Data presenteras i Excel-format för enkel bearbetning och redigering.

Miljörapporten är ett verktyg som hämtar information från kemikalieförteckningen, Chemical Manager och hjälper verksamheten i samband med att rapportera miljödata. Rapporten hämtar bland annat tillgänglig information om kemikalier och komponenter, årlig förbrukning, mängd och klassificering.

Miljörapporten hjälper er att snabbt generera en lista på era aktuella kemikalier med relevant miljöinformation och minskar ert manuella arbete. Miljörapporten redovisar dessutom information om era kemikalier på ämnesnivå, det vill säga information om produkternas ingående ämnen och dess miljö- och hälsofaror.

Varför investera i Miljörapporten?
• Ni får en bra överblick över era kemikaliers hälso- och miljöfaror och ett verktyg att kontrollera kemikalieanvändningen i er verksamhet.

• Med ett enkelt knapptryck tar ni snabbt fram grunden till er miljörapportering av era kemikalier.

• Ni sparar tid genom att miljörapporten analyserar och hämtar information om era kemikalier och dess ingående ämnen snabbare än manuell bearbetning.

• Rapporten hämtar information direkt från er aktuella kemikalieförteckning.

• Informationen kan exporteras till Excel-format för enkel bearbetning och komplettering.