Safety Manager - enklaste vägen till en säkrare arbetsplats

Safety Manager är ett användarvänligt och flexibelt verktyg som ger dig stöd i det systematiska arbetsmiljöarbetet.

”Med vår nya produkt kan vi erbjuda en komplett plattform för både kemikalie- och arbetsplatssäkerhet. Efter många år som utvecklare av programvara för många olika branscher har vi nyttjat vår erfarenhet till att utveckla en mycket användarvänlig lösning, som är enkel att implementera och komma igång med för alla anställda i verksamheten”

– Göran Lindö, CEO EcoOnline Group

Safety Manager är en modulbaserad plattform som lär dig att samarbeta med kollegor för att enkelt identifiera, kartlägga och genomföra åtgärder för att säkerställa en trygg och effektiv arbetsplats. Lindö förklarar varför Safety Manager är unik från liknande lösningar på marknaden:

”Genom att anpassa dina egna mallar med våra smartforms eller använda en av standardmallarna kan du designa ditt eget hälso- och säkerhetssystem. Safety Manager är nyckeln till att bygga en varaktig och fullt kompatibel säkerhetskultur.”

Funktioner i Safety Manager

Modul för att rapportera, undersöka och hantera händelser Arbetsflöden säkerställer att ansvariga hanterar tillbud och identifierar åtgärder. Använd färdiga mallar eller skapa egna utifrån era behov.

Modul för att rapportera, undersöka och hantera olyckor. Arbetsflöden säkerställer att ansvariga hanterar olyckor och identifierar åtgärder. Använd färdiga mallar eller skapa egna utifrån era behov.

Arbetsgivaren har ansvar för att regelbundet undersöka arbetsplatsen och bedöma riskerna. Med Safety Manager får ni full koll på era risker. Arbetsflöden säkerställer att risker undersöks, bedöms och åtgärdas. Använd färdiga riskbedömningsmallar eller skapa egna utifrån era behov.

Modul för att planera, genomföra och följa upp revisioner, inspektioner och skyddsronder. Till din hjälp har du tillgång till färdiga checklistor. Du kan också anpassa checklistor utifrån era behov.

Med denna modul ser du helt enkelt till att åtgärder blir genomförda av rätt person och inom rätt tid, samtidigt som du får överblick och spårbarhet över verksamhetens samtliga åtgärder.

En tilläggsmodul för att enkelt skapa checklistor, mallar och formulär utifrån era specifika behov. En smart ”drag and drop” funktion gör arbetet enkelt och effektivt.

En modul som genererar de rapporter som du behöver i ditt arbetsmiljöarbete. Du kan också anpassa rapporterna utifrån era behov.