Kemikaliehantering och kemikalielagstiftning

Behöver du få koll på kemikalielagstiftningen som berör din verksamhet? EcoOnline erbjuder en utbildning för dig som dels vill få kunskap om vilken lagstiftning din arbetsplats berörs av när det gäller kemikaliehantering och dels vill få praktiska tips om hur du kan hantera dina kemikalier.

Tyvärr finns det inga datum för tillfället

Under kursen får du lära dig vad en farlig kemikalie är och vilka risker som finns knutna till olika produktgrupper. Vi tar upp regler kring säkerhetsdatablad och exponeringsscenarier, hur informationen ska tolkas och sättas i sitt sammanhang, hur en kemisk produkt ska märkas på arbetsplatsen, vad som skall ingå i en riskbedömning och andra lagkrav en verksamhet kan beröras av såsom transport av farligt gods, farligt avfall.

Utöver detta diskuteras även hur företag kan jobba med substitution av farliga kemikalier på ett effektivt sätt.

Tid: 9:15-16:15 (Fika framställt från 9:00)
Plats: EcoOnline AB, Drakegatan 7, Göteborg
Pris: 3.950 SEK ex. moms. I priset ingår fika, lunch och dokumentation.

Avbokningsregler: Vid avanmälan senare än 14 dagar innan utbildningstillfället faktureras full anmälningsavgift.

Inställd utbildning: EcoOnline förbehåller sig rätten att ställa in en utbildning fram till en vecka innan utsatt utbildningstillfälle. EcoOnline är inte ekonomiskt ansvarig för eventuella kostnader i samband med inställd utbildning.