medical pills industry  factory and production indoor-1
Våra kunder

Kundreferens från medicinskt universitet

Vi har haft fungerande rutiner länge och de utvecklas ständigt. För att få en bra struktur har vi delat upp ansvaret i tre nivåer: Centrala administratörer, lokala administratörer, samt användare. Dessa nivåer skapar en tydlig kommunikationsväg och supportkedja för användarna. På vår medarbetarportal finns även utförliga riktlinjer om KLARA för användarna; bl a instruktioner för kemikalieinventering. EcoOnline håller kontinuerligt utbildningar av systemet och t.ex. hur inventeringen ska gå till.

Att ha kurser är bra för engagemanget hos både de lokala administratörerna och alla användare. Det är enkelt för alla användare att få en bra översikt över kemikalieförteckningen och de olika riskerna med ämnen/blandningar som används. Andra bra funktioner är att användarna kan se om en kemikalie ska substitueras eller om den finns med på tillståndsförteckningar.

Det är enkelt för användarna att ut rapporter vid interna och externa revisioner. Ofta ansvarar de lokala administratörerna för revisionerna men om de har frågor vänder de sig till oss som är huvudadministratörer. Vi använder också streckkodsmodulen vilket gör det enkelt för oss att inventera.

Jag tycker det är bra att systemet är flexibelt och att vi kan påverka hur det utvecklas.

– Miljö- och säkerhetsansvarig, Medicinskt institut

Collaboration_just_lines_NP

Enkelt att inventera

Använder bl.a. streckkodsmodulen.

Safety-Culture-135

Många användare

Bra översikt över säkerhetsdatablad och risker.

Support_NP-135

Support

Hjälp av EcoOnline med utbildningar.

För mer information kontakta:

Jane Poka
0702-11 98 95
jane.poka@ecoonline.com

Kontakta oss här