Vi har använt KLARA i några år nu. Tidigare hade vi ett annat system och under implementeringen flyttade vi över all data och EcoOnlines experter höll i utbildningen av alla användare. Nu håller vi själva i utbildningen av nya användare.

En utmaning vi har är att alla inte har stor datorvana. Vi skapar engagemang bland användarna genom internutbildningar och kemikalieträffar.

Jag tycker vi har en bra översikt över alla kemikalier och att det är bra att alla säkerhetsdatablad är tillgängliga. Vi har också bra rutiner och själva systemet är användarvänligt och hjälper oss både i det dagliga arbetet och i större projekt som inventeringar som sker en gång per år. Vår inventeringsperiod pågår mellan januari och mars.

Vid externa revisioner tar de stickprover om vissa kemikalier finns i kemikalieförteckningen. Ibland behöver vi hitta specifik information från systemet och vi kan enkelt ta ut rapporter. Att skapa egna rapporter är något jag tycker är bra och jag önskar att vi hade mer tid till att skapa fler skräddarsydda rapporter.
– Miljösamordnare, Region i Sverige

Användarvänligt
Många användare
Hjälp med implementering

För mer information kontakta:

Jane Poka
0702-11 98 95
jane.poka@ecoonline.com