Kostnadsfria webbinarium

Registrera dig på våra kostnadsfria webbinarium och få kunskap för att enklare arbeta förebyggande med arbetsmiljö och säkerhet på din arbetsplats.

Delta i våra kostnadsfria webbinarium och fördjupa dina kunskaper

Vid hantering av kemiska produkter och arbete inom HMS finns det antal lagstadgade krav på dokumentation som det kan vara svårt att överblicka. Vi vill göra det enklare för dig att inhämta den kunskap som krävs om regelverket så att du får en bättre översikt över vad som gäller för er verksamhet. Dessutom delar våra erfarna experter gärna med sig av tips på hur man kan arbeta mer effektivt samtidigt som man skapar säkra och hållbara arbetsplatser.

Kostnadsfria webbinarium

Live webbinarium

Registrera dig på våra live webbinarium nedanför och öka din kunskap inom relevanta HMS områden. 

Vad är värdet av att digitalisera lösningar kring arbetssäkerhet?

I det här webbinariet får du en inblick i hur digitala verktyg enkelt och smidigt kan länka alla områden inom HMS (hälsa, miljö och säkerhet) kemikaliesäkerhet och utbildning under ett tak för att säkerställa att du har en plattform för alla dina säkerhetsbehov.

Självledarskap – bli ditt bästa jag i ditt livs olika roller

För att leda andra måste du först kunna leda dig själv.

Vinnande företagskultur

Kultur är inte bara vad vi uppmuntrar utan också vad vi tillåter. Varje arbetsgivare vinner på att aktivt jobba med sin företagskultur.

Kostnadsfria webbinarium

On demand webbinarium

Webbinarium vi redan har genomfört men där du själv bestämmer vart och när du kollar på dem.

.

Hälsofrämjande arbetsplatser – med perspektiv på organisatorisk och social arbetsmiljö Vi kan som arbetsgivare ge förutsättningar och verktyg för både trivsel och hälsa. Tillsammans med medarbetarens egna vilja och engagemang kan vi skapa resultat.
FÖRDELAR MED DIGITALT LÄRANDE (ENGELSKT WEBBINARIUM)
Våra produktexperter ta dig igenom vad fördelarna är vid digitalt lärande och hur vikten av att utöka sin kunskap stärker och skapar säkrare arbetsplatser. Du kommer också få en översikt på vår nyligen lanserade utbildningsplattform - Learning Manager.
Rapportering - lär dig mer om hur du rapporterar smart och effektivt Kemikalierapportering är viktigt. Det ger dig en god överblick på vad som sker och hjälper förebygga en säkrare arbetsplats. Vi har lanserat ett nytt rapport- och analysverktyg inom vårt kemikaliehanteringssystem
Hur svårt kan det vara? Ett webbinarium som handlar att det är lättare att krångla till arbetsmiljöarbetet än att göra det enkelt och tydligt så att alla i en organisation kan bidra till att vara steget före ohälsa och olycka på riktigt.
Nytt inom CLP I det här korta webbinarium kommer vi sammanfatta skyldigheter under CLP/ REACH beroende på din roll i distributionskedjan och gå genom de senaste, viktiga tekniska anpassningar till CLP. Flera ändringar rör kategori för fysikaliska faror som trädde i kraft under år 2020.
Har ledningen koll på kemikaliehantering och arbetsmiljöarbetet?
Webbinarium om hur arbetsgivaren kan ta ansvar för kemikaliehanteringen, det systematiska arbetsmiljöarbetet, skapa en bra säkerhetskultur och få både medarbetare och chefer att ta sin del av ansvaret. Tillgång till checklistor, guider och scanningsverktyg.
Så läser du ett säkerhetsdatablad Tycker du det är svårt att läsa säkerhetsdatablad? Det är inte alltid lätt att veta vad man ska göra med informationen och vart man hittar relevant information. I detta webbinarium hoppas vi ge dig en ökad förståelse för säkerhetsdatablad och hur du ska använda det.
Har du som chef koll på arbetsmiljöriskerna och hur du ska riskbedöma?
Ett webbinarium där du får lära dig vad du behöver tänka på för att göra riskbedömningar och handlingsplaner som leder till riktiga resultat. Du får tillgång till checklistor och snabbscanningsverktyg som hjälper dig ta din del av arbetsmiljöansvaret.
Engelskt webbinarium.** Acting on Incidents to Prevent Accidents in the Food & Beverage Industry
I detta webbinar kommer vi att titta på incidenthantering inom livsmedels- och dryckesindustrin. Vi kommer att fokusera på de policy, arbetsprocesser och metoder som är bra att tänka på vid en incident och hur dessa leder till minskade olyckor inom branschen.
Riskbedömning av kemikalier
Kemiska produkter förekommer på de flesta arbetsplatser. Utan rätt kunskap om vilka farliga egenskaper de produkterna har samt vilka skyddsåtgärder som behövs, finns risk för olyckor och ohälsan orsakad av exponering för kemikalier. Kom med på vårt webbinarium och lär dig mer om riskbedömning av kemikalier.
Substitution & riskbedömning – och andra nyheter i Chemical Manager
Vill ni komma igång med utbytet av farliga kemikalier i er verksamhet men vet inte var ni ska börja? Hade en färdig riskbedömningsmall underlättat ert riskbedömningsarbete? Se detta webbinar för att upptäcka möjligheterna i nya Chemical Manager och hur du får tillgång till dessa funktioner.
5 tips för en hållbar säkerhetskultur på din arbetsplats
Genom förebyggande åtgärder, mer kunskap och tillämpning av ny kunskap har arbetsrelaterade skador minskat kraftigt under de senaste 30 åren. Under detta webbinarium får du tips och kunskap för hur ni kan skapa en hållbar säkerhetskultur på din arbetsplats.
Substitution – så gör du
I detta webbinarium möter du Caroline, hon berättar vad du behöver veta om substitution av farliga kemikalier. I detta webbinarium kommer hon också att visa ett exempel på substitution i EcoOnlines nya substitutionsverktyg.
Kemikalier och lagstiftning för nybörjare
I vår kontakt med verksamheter märker vi att verksamheter ofta har fler kemikalier än de tror. Det skiljer sig mycket från verksamhet till verksamhet hur bra koll personalen har kring lagstiftningen och hur kemikalier och hanteringen ska dokumenteras. Vill du få bättre koll eller har du en kollega som vill lära sig mer?
2 populära tilläggstjänster
I din kemikalieförteckning  finns mycket information som du både kan få tillgång till enkelt och ta ut i rapporter, skräddarsytt efter dina behov. Se detta webbinarium för att få mer ut av din kemikalieförteckning.
Latest Trends in Health & Safety training

Detta webbinarium undersöker några av de senaste trenderna när det gäller HMS-utbildningskrav, vilket utbildningsbehov det finns inom organisationer och några av de nyare tekniker som används inom hälso- och säkerhetsutbildning. Detta webbinarium är på engelska.