Kostnadsfria webbinarier

Registrera dig på våra kostnadsfria webbinarier och få kunskap för att enklare arbeta förebyggande med arbetsmiljö och säkerhet på din arbetsplats.

Kostnadsfritt webbinarium

Live webbinarium

Registrera dig på ett eller flera av våra webbinarier nedanför och öka din kunskap inom relevanta HMS-områden.  Dessa webbinarier kör vi live, för att skapa interaktivitet och engagemang. Välkommen att delta i våra uppskattade webbinarier utan kostnad!

Längre ner på sidan ser du våra on demand webbinarier - dessa har vi redan haft tidigare.
On demand webbinarium är webbinarier som vi redan har genomfört och ger dig möjlighet att själv bygga på din kunskap. Du bestämmer själv när du vill se dessa webbinarier!

Chemical safety Awareness 600x400
Tisdag 4 oktober, kl. 11:00-11:30
Detta behöver finnas med i din kemikalieförteckning

I miljöbalken kan man läsa att anmälningspliktiga- och tillståndspliktiga verksamheter har skyldighet att ta fram en kemikalieförteckning. Men vad innebär detta och vad ska finnas med i en kemikalieförteckning? Adam och teamet här på EcoOnline kommer att guida dig rätt!

shutterstock_618549782
Torsdag 20 oktober, kl. 10:00-10:45
Sex skyldigheter i ditt kemikaliearbete

I många företag kan åtgärder genomföras på ett ganska enkelt sätt för att hjälpa till att skydda de anställdas hälsa. Under detta webbinarium går vi inom de sex skyldigheter som du enligt lag måste göra kring kemikaliesäkerhet.

EcoOnline_Learning Manager_PR-1
Tisdag 22 november, kl. 10:00-10:45
Hållbar introduktion
genom e-learning

Ta det digitala lärandet till en ny nivå för att sprida kunskapen kring miljö, hälsa och säkerhet inom er verksamhet.Under detta webbinarium kommer Emelie att guida er både i systemet och ge er en mängd värdefulla tips kring e-learning och hur man kan designa kurser för en hållbar introduktion.

workplace vehicles ehs retail1
Tisdag 6 december, kl. 10:00-10:45
Teori möter praktik

Hur kan man aktivt ta steget och omsätta policyn "på pappret" till konkreta åtgärder för att skapa en säkrare arbetsplats? Detta webbinarium handlar om miljö, hälsa och säkerhet, där du får med dig konkreta tips och råd av Karin och teamet här på EcoOnline.

On demand webbinarium

On demand webbinarium är webbinarier som vi redan har genomfört och ger dig möjlighet att själv bygga på din kunskap inom HMS, kemaikaliehantering, fördelar med digitalt lärande (Learning Manager). Du bestämmer själv när du vill se dessa webbinarier!

.

Hälsa, Miljö & Säkerhet - HMS

Employee Benefits placard with cityscape background
Från risk till frisk del 1
- Social arbetsmiljö (OSA)

Ett webbinarium som på ett konkret sätt tar upp vardagliga dilemman kring händelser kopplade till hög arbetsbelastning, bristande återhämtning och ohälsosamma arbetstider.

Employee Benefits placard with cityscape background
Från risk till frisk del 2
- Social arbetsmiljö (OSA)

Du får lära dig mer om hur och varför olika beteenden på arbetsplatsen kan bli orsak till ohälsa, lägre produktivitet och försämrad trivsel.

EcoOnline_protecting the people and the environment
Framtidens arbetsplats är här - men hur då?

Begreppet hållbarhet har aldrig varit mer aktuellt än det är just nu. Pandemin har vänt upp och ned på alla spelregler och rutiner och visat att en hållbar arbetsplats är så mycket mer än bara en plats. 

foretag.JPG-1
Vinnande företagskultur

Kultur är inte bara vad vi uppmuntrar utan också vad vi tillåter. Varje arbetsgivare vinner på att aktivt jobba med sin företagskultur.

The Future of Work
Framtidens arbetsplats är här

Arbetslivet har ändrats fullkomligt inom en kort tidsperiod, orsakat av t.ex. digitalisering, innovationer inom hälsa, miljö och säkerhet (HMS) och ett större fokus på hållbarhet, trivsel på arbetsplatsen och mental hälsa. Det innebär också att vi måste ändra på våra rutiner och vanor. Hur anpassar vi oss bäst till det ”nya normala”?

Leadership sign with sky background
Självledarskap – bli ditt bästa jag i ditt livs olika roller 

För att leda andra måste du först kunna leda dig själv.  

Multiethnic group of happy business people working together in office
Hälsofrämjande arbetsplatser – med perspektiv på organisatorisk och social arbetsmiljö

Vi kan som arbetsgivare ge förutsättningar och verktyg för både trivsel och hälsa. Tillsammans med medarbetarens egna vilja och engagemang kan vi skapa resultat.

Untitled design (3)-2
Värdet av att arbeta digitalt med HMS

Med EcoOnline HMS plattform kan du fånga upp, granska och hantera säkerhetsdata för att uppnå de arbetsmiljömål du har sett samtidigt som du följer svenska och internationella lagkrav.

Young business woman working typing on computer in her office-1-1
Hur svårt kan det vara?

Ett webbinarium som handlar att det är lättare att krångla till arbetsmiljöarbetet än att göra det enkelt och tydligt så att alla i en organisation kan bidra till att vara steget före ohälsa och olycka på riktigt.

Kurs og workshop
Latest trends in Health & safety training

Detta webbinarium undersöker några av de senaste trenderna när det gäller HMS-utbildningskrav, vilket utbildningsbehov det finns inom organisationer och några av de nyare tekniker som används inom hälso- och säkerhetsutbildning. Detta webbinarium är på engelska.

COSHH_December 4th
Har du som chef koll på arbetsmiljöriskerna och hur du ska riskbedöma?

Ett webbinarium där du får lära dig vad du behöver tänka på för att göra riskbedömningar och handlingsplaner som leder till riktiga resultat. Du får tillgång till checklistor och snabbscanningsverktyg som hjälper dig ta din del av arbetsmiljöansvaret.

hard-hat-safety-hat-construction-hardhat-industrial-work
5 tips för en hållbar säkerhetskultur på din arbetsplats

Genom förebyggande åtgärder, mer kunskap och tillämpning av ny kunskap har arbetsrelaterade skador minskat kraftigt under de senaste 30 åren. Under detta webbinarium får du tips och kunskap för hur ni kan skapa en hållbar säkerhetskultur på din arbetsplats.

shutterstock_766640608_72dpi-1
Engelskt webbinarium.** Acting on Incidents to Prevent Accidents in the Food & Beverage Industry

I detta webbinar kommer vi att titta på incidenthantering inom livsmedels- och dryckesindustrin. Vi kommer att fokusera på de policy, arbetsprocesser och metoder som är bra att tänka på vid en incident och hur dessa leder till minskade olyckor inom branschen.

Kemikaliehantering

smartmockups_kn6067hc
Allt om säkerhetsdatablad och inblick i den nya lagstiftningen

Arbetar du med säkerhetsdatablad, antingen som tillverkare eller som användare av dem? Då behöver du vara medveten om den nya lagstiftningen som träder i kraft 2023.

Handwritten Risk Assessment on a Chalkboard. Composition with Chalkboard and Ring Binders, Office Supplies, Reports on Blurred Background. Toned Image. 3D Render.
Kom igång med dina riskbedömningar av kemiska riskkällor!

Tycker du det är svårt att komma igång med hur du ska riskbedöma dina kemiska produkter och andra riskkällor? Då ska du anmäla dig till detta webbinarium!

Portrait of male manager using digital tablet in warehouse
Detta behöver du ha med i din kemikalieförteckning

I miljöbalken kan man läsa att anmälningspliktiga- och tillståndspliktiga verksamheter har skyldighet att ta fram en kemikalieförteckning. Men vad innebär detta och vad ska finnas med i en kemikalieförteckning?

Chemical safety Awareness 600x400
Substitution med exempel från verkligheten

Vad innebär det att substituera sina kemikalier? Hur ska man tänka när man ska börja sitt substitutionsarbete och med vilka produkter börjar man? Ett webbinarium tillsammans med Substitutionscentrum, RISE.

Handwritten Risk Assessment on a Chalkboard. Composition with Chalkboard and Ring Binders, Office Supplies, Reports on Blurred Background. Toned Image. 3D Render.
Riskbedömning av kemiska riskkällor

Vi kommer att visa dig fem steg för att du ska få en bra start i ditt riskbedömnings-arbete.  Ta del av ett av våra mest populära webbinarium inom kemikaliehantering. 30 minuters webbinarium!

Substitutions (Header) SWE
Substitution av farliga kemikalier för en verksamhet i framkant

Hur identifierar du farliga ämnen i sin verksamhet? Hur går du tillväga för att eliminera och substituera? Lyssna på vårt webbinarium för en grundläggande genomgång!

Dashboards_3D
Rapportering - lär dig mer om hur du rapporterar smart och effektivt

Kemikalierapportering är viktigt. Det ger dig en god överblick på vad som sker och hjälper förebygga en säkrare arbetsplats. Vi har lanserat ett nytt rapport- och analysverktyg inom vårt kemikaliehanteringssystem

riskbedömning guide blogg-1-1
Riskbedömning av kemikalier

Kemiska produkter förekommer på de flesta arbetsplatser. Utan rätt kunskap om vilka farliga egenskaper de produkterna har samt vilka skyddsåtgärder som behövs, finns risk för olyckor och ohälsan orsakad av exponering för kemikalier. Kom med på vårt webbinarium och lär dig mer om riskbedömning av kemikalier.

CLP
Nytt inom CLP 

I det här korta webbinarium kommer vi sammanfatta skyldigheter under CLP/ REACH beroende på din roll i distributionskedjan och gå genom de senaste, viktiga tekniska anpassningar till CLP. Flera ändringar rör kategori för fysikaliska faror som trädde i kraft under år 2020.

kemikaliehantering i produktion
Har ledningen koll på kemikaliehantering och arbetsmiljöarbetet?              

Webbinarium om hur arbetsgivaren kan ta ansvar för kemikaliehanteringen, det systematiska arbetsmiljöarbetet, skapa en bra säkerhetskultur och få både medarbetare och chefer att ta sin del av ansvaret. Tillgång till checklistor, guider och scanningsverktyg.

SDS (Header) SWE
Så läser du ett säkerhetsdatablad 

Tycker du det är svårt att läsa säkerhetsdatablad? Det är inte alltid lätt att veta vad man ska göra med informationen och vart man hittar relevant information. I detta webbinarium hoppas vi ge dig en ökad förståelse för säkerhetsdatablad och hur du ska använda det.

substitution bilde
Substitution & riskbedömning – och andra nyheter i Chemical Manager 

Vill ni komma igång med utbytet av farliga kemikalier i er verksamhet men vet inte var ni ska börja? Hade en färdig riskbedömningsmall underlättat ert riskbedömningsarbete? Se detta webbinar för att upptäcka möjligheterna i nya Chemical Manager och hur du får tillgång till dessa funktioner.

caroline
Substitution – så gör du 

I detta webbinarium möter du Caroline, hon berättar vad du behöver veta om substitution av farliga kemikalier. I detta webbinarium kommer hon också att visa ett exempel på substitution i EcoOnlines nya substitutionsverktyg.

construction-646914_1920-800x585
Kemikalier och lagstiftning för nybörjare 

I vår kontakt med verksamheter märker vi att verksamheter ofta har fler kemikalier än de tror. Det skiljer sig mycket från verksamhet till verksamhet hur bra koll personalen har kring lagstiftningen och hur kemikalier och hanteringen ska dokumenteras. Vill du få bättre koll eller har du en kollega som vill lära sig mer?

shutterstock_705804559
2 populära tilläggstjänster 

I din kemikalieförteckning  finns mycket information som du både kan få tillgång till enkelt och ta ut i rapporter, skräddarsytt efter dina behov. Se detta webbinarium för att få mer ut av din kemikalieförteckning.

Digitalt lärande

NEW LM-Mobile-Mockup_900x650_2021
Använd ett digitalt verktyg för att stärka er verksamhets kompetens

Vilka kunskapsbehov har er verksamhet när det kommer till en god arbetsmiljö? Vad har ni för kunskaps- och informationsluckor som behöver fyllas med hjälp av ett effektivt digitalt verktyg?

Learning Manager_illustration_2-1
 Fördelar med digitalt lärande

(ENGELSKT WEBBINARIUM)
Våra produktexperter ta dig igenom vad fördelarna är vid digitalt lärande och hur vikten av att utöka sin kunskap stärker och skapar säkrare arbetsplatser. Du kommer också få en översikt på vår nyligen lanserade utbildningsplattform - Learning Manager.

Krishantering

Crisis management dreamstime_xl_139965580_web optimised

5 anledningar till att ha ett krishanteringssystem

Få praktiska tips på hur du enkelt får kontroll över din krisplan . Med en fullständig översikt över situationen i händelse av en incident kan du enkelt kommunicera med dina anställda.