Klimatkompensation

Vi på EcoOnline har stöttat organisationen Vi-skogen i flera år. Även i år tar vi hjälp av organisationen för att klimatkopmensera för våra resor och vår uppvärmning. Vi har kompenserat för 20 ton CO2 (vilket är miniminivån). Vi producerar 2,8 ton från resor och sedan ytterligare ca 1 ton från uppvärmning.

Trädplantering och hållbart jordbruk

Klimatkompensation

Vi-skogens projekt för klimatkompensation sätter lika stort värde på sociala, ekonomiska och miljömässiga effekter. Exempelvis säkrar projektet mat till runt 30 000 bönder i västra Kenya, samtidigt som det bekämpar klimatförändringar, markförstöring och fattigdom.

”Vi är den första generationen som känner av klimatförändringarna, och den sista som kan göra något åt den.” Barack Obama

Dubbel effekt för bönderna

Vi-skogens klimatkompensation ökar inte bara böndernas intäkter, det ökar också deras skördar som leder till tryggad livsmedelsförsörjning, vilket ger dem möjlighet att lyfta sig själva ur fattigdom. Den mängd koldioxid som säljs till företag och privatpersoner ger direkt betalning till bönderna som medverkar i projektet. Men intäkterna från koldioxidinlagringen är bara en bonus för bönderna: Den största vinsten är att skördar och produktiviteten ökar, vilket ger mat på bordet, inkomster från försäljning av överskott och möjligheten att lyfta sig själva ur fattigdom. Projektet genererar därmed inte bara miljömässiga fördelar, utan även positiva ekonomiska och sociala effekter för de medverkande bondefamiljerna.

Vill du klimatkompensera? Börja genom att klicka här