Kemikalieregister

Ett kemikalieregister är bland annat en samling av säkerhetsdatablad och kemikaliedokumentation om kemikalier som används eller produceras i en verksamhet.

Arbetsgivare i verksamheter som tillverkar, packar, använder eller förvarar farliga kemikalier är ansvariga för ha ett kemikalieregister och för att alla kemiska riskkällor (kemikalier och andra kemiska riskkällor) bedömts.

Läs mer om vår webbaserade lösning för kemikalieregister, Chemical Manager