Stor satsning på effektiv hantering av kemikalier och kemikaliedokumentation

Summa Equity förvärvar 69% av EcoOnlines aktier. Investeringen kommer att ske genom förvärv av aktier från befintliga aktieägare och en nyemission om 22 miljoner NOK. Efter transaktionen äger Summa 69% av aktierna medan Viking Venture behåller 23%. Resterande 8% ägs av ledning och anställda.

Christian Melby, Partner i Summa Equity, har redan bekantat sig med EcoOnline och kundernas utmaningar.

“Nästan alla verksamheter använder kemikalier och är därmed skyldiga att följa universell lagstiftning och säkerställa hälsa och säkerhet för sina anställda. Många företag hanterar inte sina kemikalier på ett adekvat och säkert sätt och vi tror att EcoOnlines specialbyggda programvara hjälper till att lösa detta problem. EcoOnline är den bästa mjukvarulösningen på den nordiska marknaden och vi är imponerade av ledningsgruppen och deras förmåga att utveckla företaget. Vi kommer att fortsätta att expandera i Norden såväl som andra utvalda marknader”, säger Melby.

Läs hela pressreleasen här