Varje dag dör 6 500 personer av arbetsrelaterade olyckor eller sjukdomar över hela världen. 1 miljon olyckor inträffar på jobbet dagligen. 28 april är internationella arbetsmiljödagen som belyser just säkerhet och hälsa på arbetsplatsen. Det är allas ansvar att skapa en säker och hälsosam arbetsmiljö - tar du ditt?

Siffrorna är hämtade från Internationella arbetsorganisationen (ILO). ILO är FN: s fackorgan för arbetslivsfrågor.

Det är allas ansvar att skapa en säker och hälsosam arbetsmiljö, men statistiken visar att säkerhetskulturen bör komma högre upp på prioriteringslistan. Inget arbete borde vara på bekostnad av din säkerhet och hälsa, eller i värsta fall ditt liv.

En säker arbetsmiljö är också en bra finansiell investering för arbetsgivaren och samhället i allmänhet. Förlorad arbetstid, behandling, ersättning och rehabilitering av arbetsskador och sjukdomar kostar stora summor.

EcoOnline vill hjälpa företag att skapa en säkrare arbetsmiljö. Genom att tillhandahålla kompletta digitala lösningar för systematiskt HSE-arbete får du tillgång till de verktyg du behöver för att hantera verksamhetens arbete för hälsa- och säkerhet.

Med enkla arbetssätt kan du involvera och engagera hela arbetskraften för att säkerställa att nödvändiga säkerhetshanteringsprocedurer och kontrollåtgärder genomförs.