För oss är hållbarhet att värna om och samspela med vår omgivning, i stort som smått. Det gör vi genom att ta ansvar för den påverkan som våra verksamheter har på samhället, ur ett miljömässigt, ekonomiskt och socialt perspektiv. Hållbarhet enligt oss handlar om att själva agera ansvarsfullt men också om att vara en trygg och långsiktig leverantör till dig som kund.

Vi vill även bidra till att våra kunders hållbarhetsarbete förbättras

  • Våra IT-system och webblösningar bidrar till att våra kunder minskar sin pappersförbrukning.
  • Våra kunder följer kemikalielagstiftningen och kan därmed förbättra sin kemikaliehantering och minska sin miljöpåverkan.
  • Med våra webblösningar får våra kunder koll på säkerheten och kan enklare substituera farliga och miljöskadliga produkter.
  • Med våra webblösningar slipper våra kunder hålla med egna servrar. Det ger mindre energiförbrukning och färre miljöfarliga hårdvaror som på sikt skrotas.
  • En del av våra intäkter går till att klimatkompensera då vi bidrar till plantering av träd genom biståndsorganisationen, VI-skogen.
  • Varje år uppmärksammar vi miljön lite extra under våra Miljö- och kemidagar för att hjälpa alla företag att kunna ta sin del av ansvaret för en säker hantering av vad som anses vara ett stort hot mot hälsa och miljö, nämligen kemikalier.
  • Vi anordnar utbildning för företag som transporterar farligt gods. Utbildningen är obligatorisk för de som hanterar farligt gods på sitt företag.