Säkrare arbetsplats och hållbarare framtid

När du har en bra överblick över verksamhetens kemikalier blir det enklare att arbeta mer hållbart. EcoOnline är ett mjukvaruföretag som är specialiserat på att utveckla system för att göra arbetsplatser säkrare och kemikaliehantering enklare.

Användarvänligt och effektivt

Kan du se både riskerna med kemikalierna och verksamhetens användning blir det enklare att substituera till mindre farliga, mer effektivare kemikalier och arbetsprocesser. Verksamheten arbetar på så sätt mer hållbart både gentemot sina anställda och även miljön.

Chemical Manager gör det enkelt att upprätthålla rutiner och dokumentation för er kemikaliehantering och följa rådande lagstiftning.

Safety Manager är ett användarvänligt och flexibelt verktyg som ger dig stöd i det systematiska arbetsmiljöarbetet.

 

Chemical Manager

Se vilka funktioner som finns i kemikalieregistret

Läs mer

Safety Manager

Ett arbetsverktyg för att göra er arbetsplats säkrare

Läs mer