Förbättra din arbetsmiljö och säkerhet med Chemical Manager

Tillverkningsindustrin - Gummi & Plast

Inom tillverkningsindustrin är det givet att man stöter på kemikalier på olika sätt. Detta kan uppstå under olika sammanhang som vid damm, ångor, olika typer av gaser och andra kemikalieprodukter. Anställda ute i fältet kan bli utsatta för faror genom att, till exempel, andas in dessa ångor eller under tillverkningen få hudirritationer.  

Följande information är skapad för att ge dig de råd och rekommendationer du behöver för att skapa en säkrare arbetsplats. Vår app-baserade kemikaliehanteringssystem, Chemical Manager kan hjälpa företag inom tillverkningsindustrin att hantera kemikalier på bästa möjliga sätt.  

 

Hur EcoOnline kan hjälpa dig

swe-industry-campaign-rubberplastics-video_ny

 

Tillverkningen av gummi och plast har en betydande sektor och sysselsätter mer än 1,6 miljoner anställda i Europa, trots det är olycksstatistiken per anställd högre än för andra industrier med färre anställda. Vad kan detta bero på?

Vår ultimata guide om säkerhetsdatablad för tillverkningsindustrin beskriver steg för steg hur EcoOnlines Chemical Manager kan hjälpa ditt företag att skapa en säkrare arbetskulturer samtidigt som du sparar tid, kostnader och uppnår de regelverk som finns. 

Några punkter som diskuteras i guiden är:

  • Riskbedömning inom tillverkningsindustrin 
  • Introduktion till säkerhetsdatablad (SDSs)
  • SDS regelverk
  • Hantering av säkerhetsdatablad 
  • Tips om hur du kan skapa och få till en framgångsrik och hållbar säkerhetskultur 

Ditt företags rykte står på spel!

Om du jobbar eller driver ett företag inom tillverkningsindustrin, så vet du hur viktigt det är att hantera kemikalier på ett bra sätt som följer de lagkrav som finns. Om du inte håller dig till de lagkrav som finns kan det resultera i förluster och arbetstimmar som försvinner, eller till och med nedstängningar. 

Denna specifika guiden om säkerhetsdatablad hjälper dig att påbörja jobbet och förebygga hanteringen av kemikalier inom ditt företag. 
 
Identifiera de viktigaste stegen för att bygga en säker och hållbar arbetsplats. 
 

Ladda ner "Din ultimata guide till hantering av säkerhetsdatablad".

 Fyll i formuläret till vänster och få tillgång till guiden.

                    smartmockups_km1weq4l  

Kontakta oss här