Tillverkningsindustrin - Gummi & Plast

Inom tillverkningsindustrin är det givet att man stöter på kemikalier på olika sätt. 

industry_rubber_plastics

Hur EcoOnline kan hjälpa dig

Tillverkningen av gummi och plast är en industri som sysselsätter mer än 1,6 miljoner anställda i Europa. Trots detta är olycksstatistiken per anställd högre än för andra industrier som, byggbranschen till exempel. 

Vår ultimata guide om säkerhetsdatablad för tillverkningsindustrin beskriver steg för steg hur EcoOnlines kemikaliehanteringssystem kan hjälpa ditt företag att skapa en säkrare arbetskulturer samtidigt som du sparar tid, kostnader och resurser.

Några punkter som diskuteras i guiden är:

  • Riskbedömning inom tillverkningsindustrin 
  • Introduktion till säkerhetsdatablad (SDSs)
  • SDS regelverk
  • Hantering av säkerhetsdatablad 
  • Tips om hur du kan skapa och få till en framgångsrik och hållbar säkerhetskultur 

Skapa en säkrare arbetsplats för dig och dina anställda

Om du jobbar eller driver ett företag inom tillverkningsindustrin, så vet du hur viktigt det är att hantera kemikalier på ett bra sätt som följer de lagkrav som finns. Om du inte håller dig till de lagkrav som finns kan det resultera i stora ekonomiska förluster samt nedstängningar i vissa fall. 

Guiden om säkerhetsdatablad hjälper dig att komma igång och påbörja det arbete som krävs för att hantera kemikalier inom ditt företag på rätt sätt. 

Ladda ner "Dina 6 skyldigheter vid dokumentation av kemikaliehantering och kemikalieförteckning"

 Fyll i formuläret och få tillgång till guiden.

Ladda ned vår guide

SE Picture Guide Sex skyldigheter 2022